Feit of fictie?

Is het aantal klanten van De Lijn gedaald?

Bus De Lijn

In het financiële maandblad MoneyTalk hekelt Joris Vandenbroucke, voorzitter van de sp.a-fractie in het Vlaams Parlement, de jaarlijkse tariefaanpassing van De Lijn. Vanaf februari worden de prijzen van een aantal formules verhoogd. Dat resulteert in een stijging van gemiddeld 2,5 procent: “een normale indexering”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Maar Vandenbroucke ziet dat duidelijk anders: "Duurder openbaar vervoer, is dat de oplossing van minister Weyts om de uit de hand lopende fileproblemen in Vlaanderen op te lossen? Sinds zijn aantreden zijn de files er alleen maar langer op geworden en is het aantal klanten van De Lijn gedaald."

Maar klopt die laatste bewering wel? De beschikbare cijfers lijken de man in eerste instantie gelijk te geven. Zo neemt het totale aantal reizigers inderdaad af, van 390 miljoen in 2015 tot 382 miljoen dit jaar: een daling van 2,1 procent. Wanneer we die reizigerstotalen echter ontleden en hun samenstelling nader bekijken, vallen ons toch enkele ongerijmdheden op. Zo stijgt het aantal verkochte biljetten en Lijnkaarten in diezelfde periode met 2,51 procent, terwijl ook het aantal abonnementen met 2,85 procent toeneemt. Vanwaar dan toch die daling?

Fictie: Dit artikel is incorrect
over deze onderwerpen: 
Mobiliteit, Openbaar vervoer

Het aantal reële klanten van De Lijn is vandaag net aan het stijgen, de fictieve gaan eruit

De grootste daling in het reizigersaantal - bijna zestig procent - vinden we onder de noemer ‘Tussenkomst Derden’. Dat zijn de gratis abonnementen die in het verleden zo gul werden uitgedeeld, met name door socialistische burgemeesters. Die sinterklaasgeschenken kwamen ook goed van pas om de reizigersaantallen kunstmatig hoog te houden.

In dat verband is het trouwens goed om te weten dat De Lijn het aantal reizigers tot op vandaag niet nauwkeurig registreert. Naast af en toe een beperkte reële telling vertrekt de vervoermaatschappij grotendeels van forfaitaire tellingen en schattingen. Zo worden abonnees geacht 90 keer per maand op een bus of tram te springen in stedelijk gebied en 52 keer per maand in een meer landelijk gebied: royale cijfers voor betalende abonnees, maar zeker en vast ook voor de begunstigden van de socialistische gratispolitiek. Door die manier van tellen werden de reizigersaantallen jarenlang gepimpt. Hoeveel van het vroegere half miljard reizigers maakten echt gebruik van het openbaar vervoer? En hoeveel waren louter klanten op papier? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Feit is wel dat met de daling van het aantal gratis abonnementen ook het aantal fictieve reizigers afneemt.

In 2018 moet het zogenoemde ReTiBo-systeem (Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer) eindelijk uitsluitsel brengen. Dat nieuwe systeem laat immers toe om iedereen met een MOBIB-kaart, het nieuwe elektronische vervoerbewijs, te registreren. Zo weet De Lijn exact hoeveel reizigers ze vervoert. En belangrijker nog: waar en wanneer die reizigers precies gebruikmaken van het openbaar vervoer. Bovendien kan het vervoerbedrijf zo eindelijk ook de fictieve reizigers op accurate wijze eruit filteren.

In afwachting hebben wij alvast redenen te over om aan te nemen dat de effectieve reizigersaantallen vandaag net aan het stijgen zijn. Kijk alleen al naar de toename van het aantal betalende reizigers met drie procent. En sinds het laatste Onderzoek Verplaatsingsgedrag blijkt het aandeel van de auto in onze woon-werkverplaatsingen met 2,8 procent gedaald ten voordele van de fiets en het openbaar vervoer. Zo is het aandeel van de fiets met ruim twee procent gestegen. En ook het openbaar vervoer kent voor de allereerste keer een voorzichtige maar duidelijke stijging van een halve procent. Niet onder socialistisch sinterklaasbeleid, maar wel onder het beleid van onze N-VA-minister Ben Weyts, die volop inzet op een betaalbaar, vraaggericht en kwaliteitsvol openbaar vervoer. De Lijn 2.0 dus, klaar voor de toekomst.

In De Zevende Dag diende Vlaams Parlementslid Annick De Ridder de sp.a eerder al van repliek. Bekijk dat debat hier. (10:51)