Annick De Ridder verheugd met nieuwe stappen in dossier Opel-gronden

Door Annick De Ridder op 16 oktober 2014, over deze onderwerpen: Economie, Werkgelegenheid

Bijna 4 jaar na de sluiting van Opel Antwerpen is er hoop op nieuwe ontwikkeling. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft de gronden terug in de markt gezet, en gaat op zoek naar mogelijke investeerders. Deze stap is een nieuw beginpunt na jaren van juridische discussies.  

"Die potentiële investeerders moeten tegen 15 januari hun voornemen kenbaar maken en hun plannen ontvouwen. Op die manier kan er een concessiehouder gevonden worden voor de site van 96 hectare." aldus Annick De Ridder.

Tijdens de plenaire vergadering van 15 oktober bevestigde Minister-President Geert Bourgeois dat de Vlaamse regering haar steentje zal bijdragen via het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Het agentschap heeft namelijk een selectie gemaakt van honderd potentiële industriële investeerders uit de focuslanden. Dat zijn landen met een investeringstraditie bij ons, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Japan en de buurlanden, maar ook de landen met een groeipotentieel, zoals China, Brazilië en India. Die bedrijven krijgen het dossier toegestuurd en worden daarnaast ook individueel benaderd. Op die manier hoopt de Vlaamse regering via het agentschap het aantal geïnteresseerden te vergroten.

“Het belang voor de Vlaamse economie en de regio kan moeilijk overschat worden. Deze site heeft een groot potentieel voor jobcreatie en welvaart. Ik hoop dan ook dat de procedure snel tot een goed einde gebracht kan worden.” Aldus Annick De Ridder

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is