Antwerpse kinderopvang: rekening houden met grootstedelijke problematiek

Door Annick De Ridder op 10 juni 2015

Antwerpen kent een groot tekort aan betaalbare kinderopvang. Tegenover de zgn. Barcelona-norm heeft Antwerpen 1.290 plaatsen tekort. Sinds januari 2013 creëerde de stad, met bevoegd schepen Nabilla Ait Daoud, zelf al 608 betaalbare plaatsen. Toch is extra steun vanuit de Vlaamse regering nodig.

“De middelen moeten terecht komen waar de noden het hoogst zijn”, aldus Annick De Ridder. “Deze Vlaamse regering legt de lat hoger dan de Barcelona-norm: tegen 2016 zouden er in de leeftijdscategorie 0 - 3 jaar per 100 kinderen 50 opvangplaatsen voorzien moeten worden. Dit wil zeggen dat Antwerpen nood heeft aan 5.319 extra plaatsen. Los van het feit dat ook andere steden en gemeenten kampen met tekorten, heeft de stad veruit het hoogste tekort aan kinderopvangplaatsen in Vlaanderen.”

Minister Vandeurzen beloofde voor de zomervakantie het nieuwe verdelingsmechanisme bekend te maken. Ook beloofde hij te zullen overleggen met de stad Antwerpen. Om het verzoek om prioritair in te zetten waar de nood het hoogst is fietste de minister heen.

“Ik roep de minister op om bij de verdeling van de middelen rekening te houden met armoede-indicatoren en de grootstedelijke problematiek van Antwerpen. We mogen de gezinnen die het nu reeds moeilijk hebben niet in de kou laten staan. Mede vanuit de Vlaamse regering kan dit tekort aangepakt worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is