Conceptontwerp ‘Kaailine’: vergroening wandelterras richting Zuiderterras stap dichterbij

Door Annick De Ridder op 29 maart 2021, over deze onderwerpen: Antwerpen

Het college keurde enkele ontwerpprincipes uit het conceptontwerp goed van de ‘Kaailine’, het wandelterras tussen het Steenplein en het Zuiderterras. De ‘Kaailine’ past binnen de strategie die stad Antwerpen uitzette voor de Scheldekaaien om in afwachting van een volledige heraanleg van de publieke ruimte al een groene verblijfsruimte te voorzien.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “We willen de Kaailine vergroenen naar het voorbeeld van de New Yorkse ‘Highline’. Het conceptontwerp doet de eerste uitspraken over het type vergroening en de vormgeving van de plantvakken. Zo zullen er struiken en heesters komen en worden de plantvakken aan stadszijde geplaatst zodat het zicht op de Schelde open blijft. We willen een groene verblijfsruimte met zitplekken creëren. Uit dit project kunnen zo lessen getrokken worden voor de definitieve heraanleg van de Scheldekaaien, onder andere wat betreft plantkeuze, groenonderhoud en hemelwaterrecuperatie. We starten met struiken en heesters die een maximale hoogte van 1,5 meter bereiken. Anderzijds willen we ook de uitstraling van het wandelterras vernieuwen door gedeeltelijke restauratiewerken uit te voeren.

Onder meer de deklaag van het wandelterras zal worden vernieuwd, de borstwering wordt opnieuw geschilderd en de verlichting wordt vernieuwd conform het lichtplan.

Vergroening wandelterras

Het conceptontwerp legt al enkele ontwerpprincipes voor de Kaailine vast. Uit een stabiliteitsstudie van het wandelterras blijkt dat de beschikbare draagkracht beperkt is tot 500 kg /m². Daardoor kan het substraat maar 30 cm dik zijn, en zal de beplanting bestaan uit struiken en heesters met een maximale hoogte van 1,2 tot 1,5 meter. Bomen zijn om die reden, en omwille van de verwachtte windbelasting, niet mogelijk.

Bij de aanleg van de plantvakken wordt een vrije doorgang van 3 meter nagestreefd zodat de gebruikers voldoende ruimte hebben. De plantvakken, die zo veel mogelijk zullen aaneensluiten, worden aan de stadszijde geplaatst. Om het zicht op de Schelde te vrijwaren, worden er aan die zijde geen plantvakken voorzien.

Onderdeel van centraal deel Scheldekaaien

In 2019 is het publiek bevraagd in de aanloop naar de conceptschets voor het ontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien (tussen Zuiderterras en Noorderterras). Uit die bevraging kwam onder andere de behoefte aan een groene verblijfsruimte op de Scheldekaaien naar boven. Aanvullend onderstrepen de droge en hete zomers van de afgelopen jaren de noodzaak van voldoende groen in de stedelijke omgeving om hittestress te verkleinen.

Tijdens de volgende legislatuur staat de aanleg van het openbaar domein van het centrale deel zuid gepland (tussen Zuiderterras en Steenplein). In afwachting daarvan gebeurt op korte termijn deze vergroening van het wandelterras tussen het Steenplein en het Zuiderterras.

Volgende stappen

Het ontwerp van de Kaailine wordt nu verder uitgewerkt. Als alles vlot verloopt, vinden de gedeeltelijke restauratiewerken plaats in het derde kwartaal van 2021. Daarna, in het laatste kwartaal van 2021, kunnen de werken voor de vergroening van het wandelterras starten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is