De realisatie van de Oosterweelverbinding

Door Annick De Ridder op 21 november 2016, over deze onderwerpen: Economie, Mobiliteit, Openbare Werken

Door de realisatie van de Oosterweelverbinding kan er eindelijk een einde gemaakt worden aan de files in en rond Antwerpen, die jaarlijks miljoenen euro’s kosten. “De Oosterweelverbinding is belangrijk voor de mobiliteit en de tewerkstelling in onze Antwerpse regio, maar bij uitbreiding ook in heel Vlaanderen”, zegt Annick De Ridder.

De intendant bevestigde midden november in zijn ambitienota dat het Oosterweeltracé perfect combineerbaar is met plannen om de ring te overkappen. Voor het eerst merken we dat er voorzichtige toenadering is met de actiegroepen. “Ik vroeg aan minister Weyts of hij desgevallend de taak van de intendant zou willen verlengen, en hij verklaarde zich hiertoe bereid. De intendant levert immers schitterend werk : hij zorgt er voor dat het draagvlak vergroot”, aldus  de Vlaams volksvertegenwoordiger.

“We hebben lang genoeg gewacht met het bouwen van Oosterweel. Er is 15 jaar gestudeerd, en uit duizenden pagina’s studiewerk bleek telkens opnieuw dat de Oosterweelverbinding de beste oplossing is. Wanneer we die plannen nu ook nog eens kunnen combineren met overkappingen, is het ogenblik aangebroken om zich er eensgezind achter te scharen. Daarom roep ik iedereen op om de politieke spelletjes te overstijgen en te kiezen voor mobiliteit én leefbaarheid, dit in het belang van onze stad.”, zegt Annick De Ridder.

Inmiddels werden de plannen nog verder verbeterd: het Sint Annabos op linkeroever kan worden behouden, ter hoogte van de wijk den Dam wordt al een stuk overkapping gerealiseerd, het lelijke op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis wordt omgevormd tot de “Deurnese Tuinen”, er komt een prachtig stadsplein aan het gesaneerde Lobroekdok,…

Als we nu geen eieren voor ons geld kiezen, riskeren we als Antwerpen met lege handen achter te blijven. Dat kan niemands bedoeling zijn. Laat ons dus eensgezind kiezen voor het beste van twee werelden: een oplossing voor de files én een verbeterde leefbaarheid! En laat ons vooral de spade in de grond steken in 2017. De Oosterweel saga heeft nu lang genoeg geduurd.

Bekijk hier een fragment van het debat: http://atv.be/nieuws/maak-masterplan-2050-37087

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is