Goede toegankelijkheid Antwerpse haven cruciaal voor onze economie

Door Annick De Ridder op 6 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie, Havens
haven van Antwerpen

Voor de Nederlandse provincie Zeeland zal een groot windturbinepark worden gebouwd, waarvan de transmissiekabels in de Westerschelde zouden lopen. Naar aanleiding van dit nieuws stelde Annick De Ridder enkele parlementaire vragen aan minister Weyts over de keuzes van de Nederlandse Regering.

Om het windturbinepark te realiseren, moeten er vier transmissiekabels van 220 kilovolt (kV) aangelegd worden tussen de offshore platforms en het landelijke elektriciteitsnet. Mogelijk zou hierdoor de toegankelijkheid van de Westerschelde en de veiligheid van de scheepvaart in gedrang komen. De haven van Antwerpen heeft inmiddels de beroepsprocedure opgestart, omdat ze het veiligheidsrisico te hoog vindt.

Minister Weyts antwoordde dat de Vlaamse Regering al enige tijd op de hoogte is van de plannen van Nederland om een windturbinepark te bouwen en dat Nederland samen met Vlaanderen naar een oplossing streeft. Minister Weyts is hoopvol dat er een compromis wordt gevonden tegen 7 november 2016, wanneer de Vlaams-Nederlandse Scheldetop plaatsvindt.  Met het oog hierop vonden al verschillende formele en informele gesprekken plaats tussen Vlaanderen en Nederland. In de onderhandelingen probeert de Vlaamse Regering de garantie te verkrijgen, dat de Nederlandse plannen geen risico’s met zich mee zullen brengen voor de scheepvaart, en dat de toegankelijkheid van onze haven gevrijwaard blijft. “Ik ben tevreden met het antwoord”, aldus Annick De Ridder. “We moeten wel bijkomende garanties hebben zodat de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven hier niet onder lijdt. Daarom zal ik dit dossier goed blijven opvolgen”, zo vervolgt Annick De Ridder.

“Laat mij toch nog even in herinnering brengen dat de Antwerpse haven werk verschaft aan maar liefst 150 000 gezinnen en vorig jaar de kaap van 200 miljoen ton verhandelde goederen bereikte. Een goede toegankelijkheid, ook in de toekomst, is dus cruciaal voor onze Vlaamse economie”, zo besluit de Vlaams volksvertegenwoordiger.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is