Disctrictskernen Berendrecht en Zandvliet behouden landelijk karakter

Door Annick De Ridder op 8 september 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

Om te verzekeren dat Berendrecht en Zandvliet hun typerend landelijk karakter behouden, maakt de stad Antwerpen een plan op: het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorpsversterking. Het college keurde de eerste stap, de proces- en startnota, goed.

Berendrecht en Zandvliet situeren zich in het noorden van Antwerpen. Ze worden begrensd door de A12 in het noorden en het oosten en door het havengebied in het zuiden en westen. “Met dit RUP bieden de stad Antwerpen en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een juridisch kader waarin bijkomende bebouwing in de polderdorpen op de gewenste plaats komt, en zich optimaal in het landschap inpast", legt Antwerps schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder uit.

Ook districtsburgemeester Carl Geeraerts is een tevreden man: “Met de opmaak van dit  RUP Dorpsversterking willen we de ambities waarmaken uit de structuurschets ‘Berendrecht-Zandvliet: dorpen tussen haven en stad’ die in 2015 werd opgemaakt.”

5 uitgangspunten

Allereerst trachten de stad en het district lintbebouwing tegen te gaan en zo het zicht op en de openheid naar het landschap rondom en tussen de polderdorpen te behouden.

Aansluitend richt het RUP zich ook op het behoud van waardevolle open ruimtes in woongebied, de zogenaamde ‘landschapskamers’. Eventuele nieuwe bebouwing wordt hier zo ingepland dat de landschapskamers hun openheid behouden. Waar mogelijk wordt ook in nieuwe wandelpaden doorheen de landschapskamers voorzien. "We zetten daarbij in op het behoud van de doorzichten naar het open landschap en de kleinschaligheid van de bebouwing. Maar ook op het versterken van de typische aanwezige polderarchitectuur en de openheid van de waardevolle binnengebieden", vervolgt schepen De Ridder.

Daarnaast wil het plan de historische kernen afbakenen, en het erfgoed en het harmonieuze karakter van de dorpskernen garanderen.

Ook de karakteristieke architectuur van de polderdorpen - de hoeves en kasteeldomeinen - moet maximaal behouden en beschermd worden. Daartoe wordt onderzocht welke verschillende invullingen ze kunnen krijgen, zonder afbreuk te doen aan hun erfgoedwaarde.

Ten slotte willen de stad en het district met dit RUP het agrarische gebied tussen beide dorpen heropwaarderen en daar via nieuwe trage wegen veiligere verbindingen maken voor wandelaars en fietsers.

Nota ter inzage en inspraakmoment

De eerste stap in dit plan, de proces- en startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan, werd door het college goedgekeurd. Die nota ligt gedurende 60 dagen, van 16 september tot en met 14 november 2020, voor het publiek ter inzage in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo (na telefonische afspraak en tijdens de kantooruren) of online via www.antwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Aan de start op woensdag 16 september zijn er ook een aantal fysieke en een digitaal inspraakmoment om alle bewoners op de hoogte te brengen, vragen te beantwoorden en opmerkingen mee te nemen in de verdere uitwerking van het RUP. 

De fysieke inspraakmomenten vinden plaats van 16 uur tot 19.30 uur in het Vrijetijdscentrum De Schelde (De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet). Inschrijven kan via het telefoonnummer 03 289 28 12 of www.antwerpenmorgen.be/dorpsversterkingbeza > ‘Doe mee’. Het digitale inspraakmoment vindt plaats om 20 uur, inschrijven kan via dezelfde link.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is