Eerste stap voor een park aan de Scheldekaaien op Nieuw Zuid

Door Annick De Ridder op 20 december 2019, over deze onderwerpen: Antwerpen

Vandaag keurde het college de projectdefinitie van de Scheldekaaien Nieuw Zuid goed, waarmee vervolgens een ontwerpteam aan de slag kan gaan. De focus ligt op een groene publieke ruimte in de vorm van een lineair park voor voetgangers en fietsers. Met ruimte om te spelen en te sporten, maar ook voor ontmoeten via kleinschalige evenementen met een parkkarakter en enkele paviljoenen.

Masterplan Scheldekaaien – Kaaienplan

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is de stad bezig met een grootschalige heraanleg van de 7 kilometer lange Scheldekaaien. Het masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal 7 deelgebieden aan. Nieuw Zuid is een van die deelgebieden, het grenst aan het recent aangelegde Sint-Andries en Zuid. Nu de kaaimuurstabilisatie in dit gebied bijna afgerond is, kan een ontwerp voor de aanleg van de publieke ruimte opgemaakt worden. Samen met de aanleg van de publieke ruimte wordt ook de verhoogde waterkering gerealiseerd door De Vlaamse Waterweg nv.

Annick De Ridder schepen voor stadsontwikkeling en haven: “Met de heraanleg van de Scheldekaaien op Nieuw Zuid kiezen we resoluut voor vergroening. In de projectdefinitie voorzien we een groene publieke ruimte van maar liefst 53.000 vierkante meter en beperken we het overstroombare gedeelte tot een minimum. Het is de bedoeling om dit nieuw stukje kaaien nog deze legislatuur te realiseren en de Antwerpenaar terug te verbinden met zijn levensader, onze Scheldestroom.”

Aandachtspunten

De projectdefinitie formuleert de uitgangspunten en doelstellingen waarmee een ontwerpteam aan de slag kan gaan. Voor de Scheldekaaien Nieuw Zuid worden volgende aandachtspunten voor het ontwerp van de publieke ruimte naar voren geschoven:

  • het deelgebied Nieuw Zuid moet bij uitstek een nieuw park voor de buurt en de stad worden. Een plaats om tot rust te komen en om te kunnen ontspannen;
  • het moet een groene ruimte worden waarbij de parkruimte maximaal wordt verbreed en waarbij het overstroombaar gedeelte tot een minimum beperkt wordt;
  • 2 à 3 paviljoenen met een beperkte hoogte kunnen een plek krijgen in het nieuwe park;
  • fietsers en voetgangers worden de hoofdgebruikers van het park;
  • naast het fietspad in rood asfalt wordt een zone van zes meter breed voorzien voor openbaar vervoer;
  • kleinschalige evenementen zijn mogelijk op een gecentraliseerde plek;
  • er moet ruimte zijn voor sport en spel.

Het nieuwe park moet tevens een verbinding vormen naar de nieuw te realiseren Scheldebrug, Blue Gate Antwerp, de Hobokense Polder én het stadscentrum.

Inspraak

Tijdens 3 brugdagen tussen 12 juni en 21 augustus 2019 werd een onlinebevraging georganiseerd waarbij onder meer gevraagd werd naar de noden in de buurt van Nieuw Zuid.

De resultaten hiervan gaven een goed inzicht van de wensen van de bewoners en worden meegegeven aan het ontwerpteam. Ook bij de verdere uitwerking van het project wordt in de verschillende fases teruggekoppeld met de buurt over de volgende stappen. Dit zowel bij het schetsontwerp, het voorontwerp als het definitief ontwerp.

Timing

Als alles vlot verloopt, ziet de timing er als volgt uit:

2020: selectie ontwerpteam en opmaak schets- en voorontwerp;
2021: definitief ontwerp en omgevingsvergunning;
2022: uitvoeringsdossier en start van de werken
2022 - 2024: realisatie

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is