Fraude met rijschoolattesten: "Dit zijn crapuleuze praktijken"

Door Annick De Ridder op 23 februari 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Rijschool

Een Antwerpse rijschool maakte zich vermoedelijk schuldig aan fraude met rijschoolattesten. Dit bleek uit een schriftelijk vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder aan Vlaams minister Ben Weyts. De rijschool zou tegen betaling rijschoolattesten uitreiken aan personen die daarvoor niet de verplichte lessen hebben gevolgd. 

“Dit zijn crapuleuze praktijken”, aldus Annick De Ridder. “Ik ben blij dat die aan het licht zijn gekomen, en opgetogen dat de minister hier ook gevolg aan geeft. Fraude met voorlopige rijbewijzen vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid. Bovendien trekt dit soort van rijscholen de andere door het slijk. Ik hoop dat de schuldigen strafrechtelijk vervolgd worden.”

Minister Ben Weyts bevestigde het vermoedelijke fraudegeval. "De politie is een onderzoek gestart. We hebben onmiddelijk het nodige gedaan om te achterhalen welke attesten vervalst kunnen zijn. Het uitreiken van voorlopige rijbewijzen is de bevoegdheid van de federale overheid. Wij werken nauw samen met de federale overheid in deze zaak. In eerste instantie zetten we in op een vlotte intrekking van voorlopige rijbewijzen die met een vervalst attest werden bekomen.”

De gemeenten kregen ook onmiddellijk de instructie om alert te zijn voor mogelijk vervalste attesten en de (voorlopige) rijbewijzen die waren bekomen op basis van een vals attest in te trekken. De examencentra in de regio kregen eveneens een lijst van kandidaten die vermoedelijk over een vervalst attest beschikken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is