Groenplan Deurne moedigt iedereen aan om district mee te vergroenen

Door Annick De Ridder op 21 mei 2021, over deze onderwerpen: Antwerpen

Het college keurde vrijdag het Groenplan Deurne goed dat een inspiratiebeeld uitwerkt voor het groen in het Antwerpse district Deurne. Het Groenplan wordt in juni voorgelegd aan de districtsraad. Het omschrijft de huidige situatie van het groen in Deurne, hoe groen kan bijdragen aan een leefbaarder district en ook hoe iedereen kan meewerken aan een groener Deurne.

Onder de naam Dartelend Deurne hebben de stad Antwerpen en het district Deurne een groenplan opgemaakt. Dat plan is er om in de toekomst beter om te gaan met het al aanwezige groen, het kwalitatief te versterken en in nieuw groen te voorzien.

In het Groenplan wordt het groen in het district omschreven aan de hand van 4 thema’s: gebruik, ecologie, water en temperatuur. Voor elk van deze thema’s worden de ontbrekende elementen in kaart gebracht. Zo worden de mogelijke nieuw in te richten plekken en verbindingen vastgesteld die de groenstructuur van Deurne kunnen vervolledigen. In enkele fiches voor 12 buurten in Deurne zijn een inspiratiebeeld en verschillende opties om meer groen te creëren uitgewerkt.

Frank Vercammen, districtsschepen voor groen: “Dankzij het Groenplan kunnen we in Deurne mooie wandelingen in park en bos maken. Bomen krijgen meer toekomst doordat er voldoende ruimte en zuurstof wordt voorzien voor hun wortels en bijen krijgen alle kans om zich te voeden dankzij een ecologische maaiwijze van onze graslanden. Het groen krijgt in Deurne het respect dat het verdient.”

Ook Antwerps schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder is opgetogen met de realisatie van het groenplan: "Dit Groenplan vormt mee de inspiratie voor de toekomstige ontwikkelingen die nog op til zijn in Deurne."

Deurne samen vergroenen

Het toekomstplan van de stad en het district wil de Deurnenaren motiveren om zelf mee aan de slag te gaan om hun district te vergroenen en zo leefbaarder te maken. Naast de structurele aanpak zijn er namelijk ook verschillende kleinschalige verbeteringen mogelijk zoals (voor)tuinen ontharden en vergroenen, in groene daken of gevels voorzien, laanbomen beschermen, speelplaatsen en pleinen vergroenen, enzovoort. 

Stadsbreed Groenplan en Groenplan per district

Ongeveer de helft van Antwerpen bestaat uit groen of water. De stad wil deze groenzones beschermen, verbinden en versterken, en ze nog bekender en toegankelijker maken. Hiervoor heeft de stad sinds 2017 een stadsbreed Groenplan en rolt ze nu ook een Groenplan uit per district. Na Deurne volgt in 2021 het Groenplan voor district Antwerpen. "Door verder te vergroenen en verblauwen zet het college opnieuw zijn ambitie kracht bij om van Antwerpen de leefbaarste stad van Vlaanderen te maken", benadrukt Annick De Ridder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is