Haven en stad verbinden elkaar binnenkort ook aan de Noorderlaan

Door Annick De Ridder op 30 november 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

De stad Antwerpen wil in de toekomst een sterke mix van bedrijvigheid, recreatie en groen mogelijk maken langs het stuk Noorderlaan tussen de wijk Luchtbal en de haven. Hiervoor maakte ze het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Contactzone Noorderlaan op, dat het college van de burgemeester en schepenen goedkeurde en nu aan de gemeenteraad voorlegt. “De stad wil van deze plek een verbindingsgebied maken tussen de stad en de haven", aldus Annick De Ridder, schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Vandaag is deze plek in het gewestplan nog bestempeld als ‘industriegebied’ en ‘gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’, maar die bestemmingen zijn toe aan verandering. Het industriële karakter van dit gebied is immers de voorbij jaren gestaag afgebouwd. Bedrijvigheid blijft een belangrijke plek behouden in dit plan, maar er wordt plaats gemaakt voor andere activiteiten en voorzieningen. Ook de mobiliteit is niet meer dezelfde als voorheen, door projecten zoals Noorderlijn.

"Deze plek wordt een gebied dat ervoor zorgt dat de haven en de stad - en de mensen die er leven en werken - in contact staan met elkaar, vandaar de naam ‘contactzone", legt schepen Annick De Ridder uit. "Als havenactiviteiten en stedelijke activiteiten hier in evenwicht naast elkaar een plek vinden, is uitwisseling en verbinding mogelijk. Die verbinding moet er ook voor zorgen dat deze plek een overgangs- in plaats van een grenszone wordt. Daarnaast leggen we bouwvrije zones op waar er groene dwarsverbindingen komen met linken en doorzichten.”

Met de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil de stad in een ruimtelijk kader voor de 4 zones duidelijke en specifieke bestemmingsvoorschriften vastleggen. Vandaag besliste het college om het RUP definitief ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.antwerpenmorgen.be, of klik hier voor de rechtstreekse link. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is