Haven & Hinter: het juiste bedrijf op de juiste locatie

Door Annick De Ridder op 4 maart 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen, Havens

De haven van Antwerpen is de grootste economische motor van dit land. Inzetten op duurzame groei van onze haven is cruciaal als we de toekomst van onze welvaart willen garanderen. Die groei komt onder druk te staan met een toenemende schaarste aan geschikte terreinen in en rondom het havengebied. De economische urgentie om zorgvuldig om te springen met de ruimte die beschikbaar is voor logistieke en industriële activiteiten kan niet genoeg benadrukt worden.

Het Havenbedrijf geeft daarom samen met Maatschappij Linkerscheldeoever, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio), De Vlaamse Waterweg, de intercommunale Interwaas, de provincies en provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen het startschot voor ‘Haven en Hinter’. Een samenwerking die alle neuzen in dezelfde richting draait onder een solide visie: ‘het juiste bedrijf op de juiste locatie’.

Samen willen we het aanbod van de beschikbare oppervlakte voor economische ontwikkeling inzichtelijk maken en tegelijkertijd de vraag naar bedrijfsruimte analyseren. We willen de brug slaan naar het veelvoud aan eigenaars van de verschillende terreinen. In een tweede stap richten we ons op de gemeenten en projectontwikkelaars die in opdracht van investeerders op zoek gaan naar een geschikte bedrijfslocatie voor hun klant. Dat is de basis voor een gemeenschappelijke aanpak die vraag en aanbod samenbrengt.

Met een klantgericht en eenvormig plan van aanpak willen we onze regio nog duidelijker op de kaart zetten als aantrekkelijke investeringslocatie. Daarom bestrijkt Haven en Hinter een ruimer blikveld dan enkel het havengebied. Want de haven van Antwerpen is een internationale draaischijf van logistieke ketens  en de nabijheid van onze haven is een beslissende factor in het aantrekken van investeringen in en rondom het havengebied.

Als community builder nemen we een voortrekkersrol op. Wie een blik op ons ondernemingsplan werpt zal vaststellen dat meerdere strategische projecten geïnspireerd zijn door deze nieuwe context. “het juiste bedrijf op de juiste plaats” is bijvoorbeeld ook onze drijfveer om de Churchill Industrial Zone voor te behouden voor de ontwikkeling van een cluster van circulaire bedrijvigheden.

Met ‘Haven en Hinter’ geven we niet enkel het startschot om nog meer rendement te halen uit onze beschikbare bedrijfsruimtes, maar ook en vooral om de troefkaarten van onze regio als investeringslocatie uit te spelen. Want onze Haven en Hinter zijn open for business!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is