Heraanleg Scheldekaaien

Door Annick De Ridder op 28 december 2019, over deze onderwerpen: Antwerpen

We hebben te lang met onze rug naar de Schelde geleefd. De grootschalige heraanleg van de kaaien brengt daar verandering in en verbindt ons terug met onze levensader: de Scheldestroom.

Er zijn drie redenen om de Scheldekaaien te vernieuwen: de historische kaaimuur is in slechte staat en moet dringend gerenoveerd worden, de waterkering moet hoger om de stad tegen overstromingen te beschermen en delen van de kaaien liggen er verwaarloosd bij. Al deze aanleidingen grijpen we aan om de Scheldekaaien met de heraanleg om te toveren tot een echtl andmark. Een plek waar inwoners en bezoekers graag vertoeven om onze Schelde terug van dichtbij te beleven.

Als schepen van Haven en Stadsontwikkeling is het een project dat mij nauw aan het hart ligt. Met een budget van 72 miljoen euro in de meerjarenbegroting euro zet ik hier fors op in om een versnelling hoger te schakelen.  

En dat bedoel ik ook letterlijk. Ik wil deze legislatuur alles op alles zetten om nog een aantal delen van de 7 kilometer lange Scheldekaaien op te leveren. We volgen daarbij het ritme van de kaaimuurstabilisatie waarbij volgende delen in aanmerking komen. 

Allereerst gaat het om het tweede deel Sint-Andries Zuid van de Scheldestraat tot bijna aan het Zuiderterras. Verder wil ik ook inzetten op het eerste deel van de Centrale Scheldekaaien, het Loodswezen, en een groot deel van de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid.

Daarnaast wil ik deze legislatuur ook de restauratie van droogdok 1,2 en 3 opleveren.

We zetten er vaart achter. Recent keurde het college alvast de projectdefinitie voor Nieuw Zuid goed, waarmee vervolgens een ontwerpteam aan de slag kan. De focus ligt op een groene publieke ruimte in de vorm van een lineair park voor voetgangers en fietsers. Met ruimte om te spelen en te sporten, maar ook voor ontmoeten via kleinschalige evenementen met een parkkarakter en enkele paviljoenen. 

Het onderstaande kaartje kan helpen om een en ander te visualiseren. De groen gearceerde zones werden reeds gerealiseerd, de deelgebieden met de groene stippellijnen zijn in realisatie. Voor de geel gemarkeerde zones staat de uitvoering gepland in de periode 2020-2024.

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is