Ik ben nooit een grijze muis geweest. Ik ben op mijn limieten gebotst en heb daaruit geleerd.

Door Annick De Ridder op 30 november 2013

Consultant en politica Annick De Ridder (34) stapte deze week over van Open VLD naar de N-VA. In De Tijd maakt ze haar persoonlijke balans op. Wie heeft in haar geïnvesteerd? In wie heeft ze zelf geïnvesteerd? Wat wil ze nog bereiken?

Wie heeft in u geïnvesteerd?

'Ik zou niet staan waar ik nu sta zonder mijn ouders. Zij hebben me kansen gegeven en me gesteund in de keuzes die ik heb gemaakt. Daarnaast hebben leerkrachten, onder wie mijn leraar Latijn in het middelbaar onderwijs en Herman Van Goethem aan de Universiteit Antwerpen, veel tijd in me geïnvesteerd. Ze hebben me niet alleen kennis, maar ook passie bijgebracht.'

Investeert u zelf in de mensen rond u?

'Ik deed dat vroeger te weinig. Ik heb me met veel passie op de politiek gegooid en was daar dag en nacht mee bezig. Dat ging ver. Ik kwam te laat op het feestje voor mijn petekind door een debat op ATV of miste het verjaardagsfeest van mijn papa omdat ik een minister verving op een debat. Twee jaar geleden heb ik beslist meer te investeren in de mensen rond mij. Ik ben toen ook gestopt met de lokale politiek. Sindsdien is mijn balans meer in evenwicht.'

Vreest u die balans opnieuw te verliezen nu u weer volop voor de politiek kiest?

'Ik ga het dit keer anders aanpakken. Ik ben op mijn limieten gebotst en heb daaruit geleerd. Het is natuurlijk de aard van het beestje: ik kan nooit langer dan vijf minuten nietsdoen terwijl ik in de zetel zit. Maar ik heb met vallen en opstaan geleerd wat mijn persoonlijke grenzen zijn. Ik investeer nu ook in activiteiten die mij op een andere manier energie geven: ik heb een marathon gelopen en ga helpen in het rusthuis van mijn grootmoeder.'

Wie zijn uw raadgevers in het leven?

'Ik heb een klankbordgroep van 15 à 20 mensen. Dat zijn mijn dichte familie en goede vrienden. Ik ken hen al uit de periode voor ik in de politiek ben gestapt. Zij zullen altijd volledig eerlijk tegen mij zijn. Het zijn mensen die ik om 3 uur 's nachts kan bellen als het nodig is. Zij zijn de fundamenten van mijn bestaan.'

Hebben zij u geholpen bij de beslissing over uw overstap?

'Die beslissing was persoonlijk en redelijk geïsoleerd. Ik had een aantal makkers en medestrijders bij Open VLD. Die mensen ken ik al jaren, maar ik kon hen daar niet mee lastigvallen. Je kan zoiets niet met partijgenoten bespreken. Ik heb mijn beslissing wel bij een vijftal mensen uit mijn klankbordgroep afgetoetst.'

Hebt u vijanden?

'Je kan in de politiek nooit goed doen voor iedereen. Ik ben nooit een grijze muis geweest. Hoe meer je ergens voor gaat, hoe meer je mensen tegenkomt die er anders over denken. Ik ben in het reine met iedereen die ertoe doet. Mijn beslissing heeft me allicht een pak nieuwe medestanders én tegenstanders opgeleverd. Maar ik onthoud van de rollercoaster van de afgelopen dagen vooral de stroom aan positieve reacties. Mijn achterban is mee.'

Wat wilt u nog bereiken?

'Ik ben in de eerste plaats tevreden met wat ik al heb bereikt. Ik heb de luxe dat ik nooit het gevoel heb dat ik aan het werken ben. Politiek is en blijft mijn passie. Maar ik ben ook graag actief in het bedrijfsleven. Die contacten met ondernemers zijn niet vreemd aan mijn keuze voor de N-VA. Ik hoop de komende jaren mee aan de kar te trekken bij mijn nieuwe partij. Ik wil de Vlaming overtuigen dat de keuze voor de N-VA ook voor Vlaanderen de juiste is.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is