Innovatief vervoer niet tegenhouden!

Door Annick De Ridder op 18 april 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Parlementslid De Ridder diende resolutie in om regelgeving betalend personenvervoer te actualiseren

Wereldwijd is we een snelle opkomst van verschillende innovatieve toepassingen vast te stellen, ook in de vervoerssector. Daardoor komen er nieuwe spelers (zoals Uber) op de markt, die niet steeds van bij aanvang aan alle regels voldoen. Annick De Ridder (N-VA) diende daarom een resolutie in die aan de regering vraagt om de reglementering voor het vervoer van voertuigen met bestuurder te actualiseren. Dat moet meer innovatie binnen de sector toelaten.

“Verkrampt reageren op nieuwe systemen en toepassingen heeft geen zin”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder (N-VA). “De overheid moet integendeel bekijken op welke manier we de bestaande regelgeving kunnen aanpassen en moderniseren, om zo nieuwe spelers ook een kans te geven zich in te schakelen in ons mobiliteitsverhaal in Vlaanderen”.

De Ridder diende dan ook enkele weken geleden, met steun van alle meerderheidspartijen, een resolutie “betreffende innovatie binnen het betalend individueel personenvervoer”* in, die volgende week reeds voor behandeling op de agenda van de commissie mobiliteit  staat.

“In die resolutie vragen we als meerderheidspartijen aan de Vlaamse Regering om de reglementering voor het vervoer van voertuigen met bestuurder op een zodanige manier te actualiseren dat het innovatie binnen de sector toelaat en de historisch gegroeide overdreven regellast inperkt”, stelt De Ridder.

Uiteraard zal dit in nauw overleg met àlle stakeholders moeten gebeuren, in de eerste plaats de gebruikers, maar ook de aanbieders van betalende taxidiensten zoals de taxifederaties, aanbieders van platformen waar gebruikers en aanbieders elkaar vinden, alsook andere nieuwe spelers, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

“Op deze manier faciliteren we als overheid innovatie binnen de sector, en kunnen we nieuwe spelers hun rol laten opnemen binnen ons mobiliteitsverhaal in Vlaanderen. Dit zal de reiziger enkel ten goede komen”, besluit de volksvertegenwoordiger.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is