Interview De Standaard - zaterdag 5 mei 2018

Door Annick De Ridder op 5 mei 2018, over deze onderwerpen: Democratie

Laatst gaf Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder een interview in De Standaard. Het ging over de campagne in haar geliefde stad Antwerpen en identiteit, over stoute tweets, de linkse “Gutmensch”, en zoveel meer.

… over partijprogramma

“We zetten enorm in op veiligheid. De criminaliteitscijfers zijn met een kwart gedaald, maar we willen verder gaan. De war on drugs - en de illegale economie die daarmee samenhangt - wordt opgevoerd.

Welvaart wordt onze tweede pijler. Antwerpen is de motor van de Vlaamse economie. Maar we moeten het onbenutte Antwerpse talent beter inzetten.

Daarnaast is er mobiliteit. We willen Antwerpen opnieuw vlot trekken. Door Oosterweel aan te leggen, maar ook door meer fietsinfrastructuur en openbaar vervoer. De auto en de alternatieven gaan voor ons hand in hand.

Identiteit is onze evidente vierde werf.”

… over eigen accenten in programma

“Er zijn twee zaken die ik wil belichten. We willen sluikstorten nog strenger aanpakken door hardleerse sluikstorters gemeenschapsdienst op te leggen. We doen al veel tegen het fenomeen, maar als je aan bewoners vraagt of ze de stad proper vinden, hoor je weinig positieve geluiden. Verder moet na de volgende legislatuur de wandelboulevard tussen het Centraal Station en de Schelde helemaal af zijn. De zestiende-eeuwse binnenstad moet autoluw worden.”

… over Vlaams-nationalisme
“Ik was als scholier al actief bezig met Vlaamse zaak. Die Vlaamse reflex is daarna aangewakkerd. Wie politiek actief is, merkt dat de verschillende richtingen die de twee landen uitgaan die België uitmaken, leiden tot wederzijdse blokkeringen. Jarenlang is de Vlaamse onderstroom genegeerd. Nu laten wij onze Vlaamse numerieke meerderheid gelden en krijgt de Vlaming het beleid waar hij al jaren voor stemt. Tot groot ongenoegen van de Waalse minderheid.”

… op Twitter
“Ik benoem problemen, maar dat wordt soms niet meer aanvaard. Mensen kiezen voor iemand die echt is. Af en toe gaat het er inderdaad wat harder aan toe. Sommigen ter linkerzijde hebben het moraliserende vingertje van een Gutmensch. Als je niet denkt zoals zij, polariseer je of ben je zelfs racistisch. De mensen zijn dat beu.”

… over identiteit
“Antwerpen is geen onbeschreven blad. Iedereen die van goede wil is, kan deel uitmaken van onze club. We verwachten wel dat je onze waarden omarmt, inclusief wat maar recentelijk tot ons normenpatroon is gaan horen, zoals homoseksualiteit. Privéverhoudingen kan je verouderd of onbegrijpelijk vinden, maar de overheid moet er niet in tussenkomen. Dat is anders als het gaat om de res publica, wanneer iemand zich bijvoorbeeld verkiesbaar stelt. Iemand die zijn dagelijks leven laat bepalen door heel strenge geloofsnormen, brengt die zo via een mandaat in de samenleving. Dat zou bij onze partij niet gaan.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is