Kilometerheffing: 5 miljoen euro onterechte boetes in Brussel

Door Annick De Ridder op 28 januari 2017, over deze onderwerpen: Economie, Mobiliteit
Verkeerslicht

Brussel heeft 5.323 onterechte boetes opgelegd sinds de start van de kilometerheffing voor vrachtwagens, antwoordde minister Vanhengel op de vraag van Brussels N-VA volksvertegenwoordiger Cieltje Van Achter. Deze boetes werden opgelegd voor defecte On Board Units (OBU’s) waarvoor de vervoerders zelf niet verantwoordelijk zijn. "Goed nieuws voor de vele Vlaamse transportbedrijven die in onzekerheid verkeren over onterecht opgelopen boetes in het Brusselse: kwijtschelding op komst", aldus een tevreden Annick De Ridder. Ook Cieltje Van Achter volgt de zaak op: “Een boete van 1000 EUR betalen voor een inbreuk waarvoor men niet verantwoordelijk is, is een harde klap voor vervoerders. Ik heb minister Vanhengel dan ook aangemaand om sneller werk te maken van de kwijtschelding of terugbetaling van deze boetes.”

Transporteurs die verkeerdelijk de bon opgingen, kunnen schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift werkt evenwel niet opschortend en dus moeten ze toch eerst de boete betalen. Minister Vanhengel heeft ondertussen bevestigd dat de vervoerders uitstel van betaling kunnen aanvragen en dat de boetes op termijn zullen worden geannuleerd of terugbetaald.  Ook zei de minister geen deurwaarder te sturen om de betaling van de onterechte boete op te eisen. “Het zou er nog aan ontbreken dat die onterecht gestrafte vervoerders plots bezoek krijgen van een deurwaarder. Het is wel goed nieuws dat de minister nu het probleem erkent en dat de boetes zullen geannuleerd worden. Dat de administratie onderbemand is en er niet in slaagt om sneller, toch op zijn minst binnen de uitsteltermijn van 6 maanden, de boete kwijt te schelden, blijft zorgwekkend. Daar de administratie perfect weet hoeveel onterechte boetes werden uitgeschreven, kan deze kwijtschelding toch niet zo’n probleem zijn.”

Ongetwijfeld zijn er ook heel wat Vlaamse transporteurs die op Brusselse wegen een boete hebben opgelopen. Het was Vlaams N-VA volksvertegenwoordiger Annick De Ridder die de klachten van Vlaamse ondernemers had doorgespeeld aan Cieltje Van Achter. Annick De Ridder: “In Vlaanderen zijn deze onterechte boetes uit de opstartfase al lang kwijtgescholden en Vlaanderen voert een dubbele controle uit alvorens boetes uit te schrijven. Vervoerders die buiten hun wil om geconfronteerd worden met een defecte OBU, mogen hiervoor geen boete ontvangen wanneer ze zich op de baan begeven.”

Minister Vanhengel heeft aan Van Achter bevestigd dat er nu ook in Brussel een dubbele controle werd ingevoerd. Op die manier zouden er in de toekomst minder onterechte boetes worden uitgeschreven.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is