Minister Crevits laat verwijlintresten oplopen op departement Mobiliteit en Openbare Werken

Door Annick De Ridder op 2 april 2014, over deze onderwerpen: Democratie, Mobiliteit, Openbare Werken

Zoals elk huishouden dient ook de overheid haar facturen tijdig betalen. Zogenaamde verwijlintresten kunnen best vermeden worden: iedere euro die men moet betalen aan intrest, is een verloren euro die niet opnieuw kan worden geïnvesteerd in de samenleving en in de economie. Zeker in tijden van crisis is het heel belangrijk voor bedrijven dat ze tijdig hun facturen betaald krijgen.

Terwijl in de eerste helft van de legislatuur de verwijlintresten daalden, zien we nu terug een stijging. We merken daarbij dat er een bijzondere rol is weggelegd voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, onder beleid van CD&V minister Hilde Crevits. Daar zijn deels begrijpelijke redenen voor: het departement wordt meer dan andere departementen geconfronteerd met o.a. betwistingen, zoals bij aannemingswerken. De vraag is echter of dat de enige reden kan zijn.

Het aandeel van verwijlintresten van het departement MOW wordt steeds groter binnen het totaal van de Vlaamse Regering. Zo bedroeg het aandeel in 2012 zo’n 84,05 % van alle verschuldigde verwijlintresten door Vlaamse overheidsdiensten. Bij de Diensten met Afzonderlijk Beheer viel 99,05 % van alle verwijlintresten onder het Vlaams Infrastructuurfonds, onderdeel van het departement MOW.

Voor 2013 stijgen de verwijlintresten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken tot 97,83 % van alle verwijlintresten. Met andere woorden: het departement is op zichzelf goed voor zowat alle verwijlintresten die de Vlaamse overheid moet betalen. Ook bij het Vlaams Infrastructuurfonds bleef het niveau onrustwekkend hoog: in 2013 daalde deze tot ’slechts’ 96,89% van alle verwijlintresten. Beide zijn goed voor 4.671.430 EUR aan intresten, op een totaal van 4.805.606 EUR.

Minister Hilde Crevits verzekerde dat ze op de hoogte is van het probleem en de laattijdige facturen en betwistingen verder opvolgt. Onder andere door een nieuw elektronisch opvolgsysteem zullen kleinere facturen voortaan sneller en beter opgevolgd worden. Voor grotere dossiers met betwistingen zal het niet-betwiste deel van de schuldvordering altijd op tijd betaald worden. Op die manier moet er na het oplossen van het geschil enkel nog verwijlintresten op het betwiste deel betaald worden en niet op het totale deel. We moeten evenwel blijven opvolgen dat de overheid haar facturen tijdig betaalt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is