"N-VA koopt ernst in"

Door Annick De Ridder op 11 december 2013, over deze onderwerpen: Democratie, Economie

Johan Van Overtveldt, Annick De Ridder, Lorin Parys en wellicht ook professor Hendrik Vuye. N-VA is druk doende om zich te versterken met profielen die het soortelijk gewicht van de partij moeten verhogen.

Opnieuw heeft N-VA een liberaal bekeerd. Lorin Parys, de Leuvense ondernemer en drijvende kracht achter het even megalomane als omstreden winkelcomplex Uplace, keert Open Vld de rug toe. Na Annick De Ridder is hij de tweede liberaal in twee weken tijd die wordt ingelijfd door de Vlaams-nationalisten. Net zoals De Ridder was Parys enkele jaren geleden nog een van de grote beloften van de partij.

Allebei hebben ze een uitgesproken economisch profiel, allebei zaten ze al even op een zijspoor bij Open Vld. Ook Parys, hoewel hij bij de federale verkiezingen van 2010 nog de tweede plek had achter huidig voorzitter Gwendolyn Rutten. Maar sinds Parys haar niet steunde bij de voorzittersverkiezingen en ook weigerde om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, is die relatie getroebleerd.

"Ik vind niet dat ik Open Vld in de steek laat. Zij zijn van gedacht veranderd, niet ik", haalt Parys messcherp uit naar zijn vorige liefde. "Ik heb er mij in 2011 al tegen verzet dat Open Vld zou meestappen in de regering-Di Rupo, en dat ongenoegen is alleen groter geworden. Als Gwendolyn Rutten zich moet excuseren voor alle nieuwe belastingen die de partij mee heeft goedgekeurd, heb ik daar nog weinig aan toe te voegen."

Exact die argumenten gebruikte ook Annick De Ridder bij haar overstap, nota bene een dag na het congres van de liberalen. Geen toeval. N-VA knipt de vleugels die Open Vld gekregen had op slag weer bij.

Zwaargewicht

Maar de nieuwe aanwinsten hebben nog een bijkomend voordeel: ze geven de partij extra sérieux. Op een domein bovendien waar N-VA maar al te graag de nadruk op wil leggen tijdens de campagne: het sociaal-economische.

De Ridder verdiende haar sporen in het parlement en in de privésector als consultant voor de Katoen Natie van Fernand Huts. Parys geraakte dan wel nooit verkozen, hij kan bogen op een uitgesproken economisch profiel. Net zoals Johan Van Overtveldt. De hoofdredacteur van Trends, opiniemaker en doctor in de economie met ervaring in het zakenleven, stapte midden vorige maand over. Voor hem zou de derde plaats op de Kamerlijst in de kieskring Antwerpen in het verschiet liggen.

Zowel De Ridder, Parys als Van Overtveldt zijn heel gerichte aanwervingen, doelbewuste pogingen van N-VA om het scenario van 2010 te vermijden. Toen werden er veel meer mensen verkozen dan verwacht en daaronder ook heel wat mensen van wie het absoluut niet de bedoeling was dat ze in een parlement terecht zouden komen.

In hetzelfde plaatje past professor Hendrik Vuye. N-VA zou hem graag uitspelen in Vlaams-Brabant. Vuye is eveneens een zwaargewicht, maar dan op institutioneel vlak. Hij is professor staatsrecht aan de universiteit van Namen en op die manier connaisseur bij uitstek van de twee landsdelen. Vuye omschrijft zichzelf zelfs graag als "een Vlaamsgezinde Waal".

Een nieuw gezicht is Vuye bij N-VA allerminst. De afgelopen jaren trad hij steeds nadrukkelijker naar voren als adviseur van de partij. Hij stond N-VA ook bij tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010 en fileerde voor voorzitter Bart De Wever het institutionele akkoord vakkundig. Officieel wil N-VA zijn komst voorlopig "bevestigen noch ontkennen", maar de partij benadrukt dat "Vuye zeker een zeer capabel man is". Andere bronnen menen dat de derde plaats op de federale lijst in Vlaams-Brabant, na Kamerleden Theo Francken en Kristien Van Vaerenbergh, voor hem zou zijn.

Bart De Wever

Het grootste vraagteken blijft echter onopgelost. Ook in eigen rangen wordt er intussen reikhalzend uitgekeken naar wat De Wever zal doen. Zolang die knoop niet is doorgehakt, kunnen ook de andere puzzelstukken in de provincie niet definitief gelegd worden.

De jongste tijd heeft de Antwerpse burgemeester al herhaaldelijk laten uitschijnen dat hij wellicht naar het federale niveau zal verhuizen, "omdat de uitdaging voor de verkiezingen daar ligt". Maar of hij dan ook lijsttrekker zal worden is allerminst duidelijk.

Binnen de partij circuleert ook een piste waarbij De Wever de federale lijst in de kieskring Antwerpen zou duwen. In dat geval kan Jan Jambon de lijst trekken en blijft De Wevers mantra dat hij het liefst van al Antwerps burgemeester zou blijven ook tijdens de campagne houdbaar. de campagne houdbaar.

Vraag is maar of N-VA het zich kan veroorloven om De Wever niet als scorende spits uit te spelen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is