N-VA senaatsfractie kant zich resoluut tegen verkapte herfederalisering (CETA)

Door Annick De Ridder op 24 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie
Annick De Ridder

Het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie heeft de laatste weken voor veel rumoer gezorgd. Om het verdrag te kunnen ondertekenen, wacht de federale regering op een machtiging van de deelstaten. Het Waalse deelstaatparlement in Namen kant zich tégen het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie (hier verder CETA genoemd). Dat is nadelig voor de Vlaamse economische belangen. Vlaanderen schaarde zich daarom wèl achter CETA. Door het "njet van Magnette" kan de federale overheid haar instemming niet betuigen met het voorliggende akkoord.

Het akkoord kan bovendien alleen in werking treden als alle Europese lidstaten het nadien goedkeuren, ook de deelstaatparlementen in België dus. Ondanks het Waalse ‘njet’ heeft de N-VA als Vlaams-nationalistische partij respect voor de autonomie van de deelstaten.

"Spijtig genoeg blokkeert PS opnieuw onze Vlaamse economie en vooruitgang. Dit is op zich niets nieuws. Nieuw feit is wel dat ze nu niet enkel Vlaanderen blokkeren, maar ook 27 lidstaten én Canada. Het enige voordeel is dat heel de wereld nu ziet dat er in dit land 2 verschillende democratieën zijn. 

Sommigen (resolutie Open VLD) willen het debat nu naar de senaat halen via een resolutie. Maar via een resolutie krampachtig trachten een deelstaatbevoegdheid te herfederaliseren omdat een bepaalde houding ons niet zint, is werkelijk de wereld op zijn kop", aldus fractieleider en Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder . 

"Men probeert de senaat te verkopen als "confederaal orgaan" terwijl het confederalisme helemaal geen realiteit is", zo vervolgt deelstaatsenator en Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe.  

" Sinds de laatste staatshervorming is de senaat halfslachtig hervormd en niet meer of niet minder dan een praatbarak. De bevoegdheid om verdragen te ratificeren werd zelfs weggetrokken van de Senaat door de 6e staatshervorming. Nu dan op krampachtige wijze een dossier naar zich toetrekken, terwijl men niet eens bevoegd is, is werkelijk du-jamais-vu. Wij blijven voorstander van de volledige afschaffing voor alle duidelijkheid.”

Beide deelstaatsenatoren vinden het uiteraard onbegrijpelijk dat de PS, opgejaagd door de communisten, dit vrijhandelsakkoord blijft blokkeren. 

 "Zélfs de extreemlinkse Syriza regering keurde het akkoord goed, dus zo wordt wel duidelijk hoe de PS zich laat opjagen door PTB", zo besluit Karl Vanlouwe. "We hoopten dat PS het licht nog zou zien, maar Magnette weigerde blijkbaar daarnet opnieuw het licht op groen te zetten".

Annick De Ridder hoopt alsnog op een doorbraak: "Vlaanderen is verantwoordelijk voor 90% van de uitvoer naar Canada. Vrijhandelsakkoorden zorgen ontegensprekelijk voor welvaart en tewerkstelling. De nodige garanties werden gegeven om misbruiken te voorkomen, hopelijk ziet ook de linkerzijde van het politieke spectrum dit spoedig in."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is