Neem Holocaust-herinnering expliciet op in de eindtermen

Door Annick De Ridder op 27 januari 2012, over deze onderwerpen: Democratie

Deze internationale Holocaustherdenkingsdag is een uitgelezen moment om na te gaan hoe het gesteld is met de kennis van de Holocaust bij onze schoolgaande jongeren in Vlaanderen. In het verleden werden parlementaire vragen gesteld rond het invoeren van de Holocaustherdenking in de eindtermen. Het resulteerde in nieuwe vakoverschrijdende eindtermen. De leerlingen moeten op het einde van het secundair onderwijs lessen kunnen trekken uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.

Ze moeten voorbeelden kunnen geven van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten. Hoe de scholen deze eindtermen uitwerken bepalen ze zelf. Wel gelden deze eindtermen in alle onderwijsnetten. De leerplannen, die de concrete uitwerking vormen van de eindtermen, verschillen dus tussen de onderwijsnetten. Hoewel er impliciet verwezen wordt naar Wereldoorlog II en de Holocaust, wanneer sprake van herinneringseducatie, staat dit nochtans nergens expliciet vermeld, ook niet in de eindtermen. 

Holocaustherinnering expliciet opnemen in de eindtermen zodat het een 'bezit voor altijd' wordt, blijkt meer dan noodzakelijk. De recente VUB-studie 'Jong in Brussel' toonde aan dat 10 procent van de autochtone jongeren en tot zelfs 50 procent van de allochtone jongeren in Brussel zich in antisemitische stellingen kunnen vinden. Deze schokkende conclusies tonen aan dat er de voorbije jaren nog onvoldoende is gedaan om het antisemitisme in te dijken. Holocaustherdenking in combinatie met herinneringseducatie kan en moet een antwoord bieden op het antisemitisme dat meer en meer de kop opsteekt.

De eindtermen uitbreiden zodat alle Vlaamse scholieren zullen afstuderen met kennis van zaken over de Holocaust is een eerste stap. Dit is uiteraard niet voldoende. Er zijn nog tal van andere maatregelen die genomen kunnen worden zoals het opzetten van sensibiliseringsacties of het opnemen van aandacht voor andere geloofsovertuigingen in de lessen godsdienst. De rol van eenieder die zichtbaar is in onze maatschappij, of het nu als politicus, journalist, kunstenaar of eender wat is, is hierbij van cruciaal belang. Zolang door hen niet consequent en op krachtdadige wijze iedere vorm van antisemitisme veroordeeld wordt, zullen er altijd mensen zijn die menen zich ongestraft en ongestoord te kunnen bezondigen aan dergelijke misdrijven.

Een pak maatregelen zullen noodzakelijk zijn om het antisemitisme de wereld uit te helpen, Holocausteducatie is hiervan een essentieel element. Alvorens te kunnen komen tot een harmonieuze samenleving is het noodzakelijk dat onze jongeren kennis verwerven over de donkerste pagina van onze Europese geschiedenis.

Ondertekend door: Annick De Ridder, Luckas Vander Taelen, Bart De Wever, Mia De Vits, Mieke Vogels en Eric Van Rompuy

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is