Nieuwe stap voor extra containerbehandelingscapaciteit in Antwerpse haven

Door Annick De Ridder op 8 februari 2019, over deze onderwerpen: Antwerpen

De stad Antwerpen heeft een nieuwe stap gezet voor extra containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven, door een gunstig advies uit te brengen over het voorontwerp voorkeursbesluit ‘realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’. De Vlaamse regering keurde het voorontwerp voorkeursbesluit vorig jaar goed en vroeg de stad hier advies over uit te brengen. De extra capaciteit is nodig om de toekomstige groei van de haven te blijven garanderen.

“De stad Antwerpen steunt volop het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt voor bijkomende containercapaciteit in de haven in combinatie met de vrijwaring van natuurgebied en erfgoed”, aldus schepen voor haven Annick De Ridder over het gunstig advies dat de stad uitbrengt.

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse regering een startbeslissing over het complexe project ‘realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied van Antwerpen’. Op 20 december vorig jaar keurde de Vlaamse regering een voorontwerp voorkeursbesluit goed en erna werd aan de stad Antwerpen een advies gevraagd.

“Het project is van groot strategisch en economisch belang voor Antwerpen. Het is een goede zaak dat we weer een stap hebben gezet in dit dossier. Extra containerbehandelingscapaciteit is dringend nodig om de toekomstige groei van de haven en de bijhorende economische welvaart van de ruime Antwerpse regio te blijven garanderen”, vervolgt schepen Annick De Ridder.

“We dringen er op aan dat Vlaanderen spoedig overgaat tot het goedkeuren van het ontwerp voorkeursbesluit. Ook de investeringen om de modal split mogelijk te maken zijn enorm belangrijk. In ons advies vragen we om deze overslagmogelijkheden voor spoor en binnenvaart vooraf of minstens simultaan te realiseren met de uitbreiding van de containercapaciteit”, besluit de schepen voor haven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is