Nieuwe toekomst voor Sint-Anneke Plage

Door Annick De Ridder op 14 juni 2019, over deze onderwerpen: Antwerpen
Copyright Dries Luyten

Het college beslist het ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sint-Anneke Plage voor te leggen aan de gemeenteraad. Hiermee ligt er een bestemmingsplan klaar als basis voor Sint-Anneke Plage als hotspot van weleer, met meer mogelijkheden voor de horeca, de jachthavenclubs en meer groen.

“De stad Antwerpen spant zich in om van Sint-Anneke Plage de hotspot van weleer te maken. Door de landschappelijke kwaliteit van de Plage te verbeteren en nieuwe mogelijkheden toe te laten, kan het gebied terug uitgroeien tot één van de trekpleisters van de stad. Met de combinatie van rust, de open ruimte met veel water en groen en de nabijheid van de binnenstad heeft Sint-Anneke Plage immers alles in huis om de recreatieve cluster van Linkeroever te worden”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

“Dit RUP is een belangrijke factor voor de verlevendiging van het gebied”, vervolgt de schepen. “Zo worden groengebieden bestendigd en krijgt de horeca rechtszekerheid en perspectief op kleinschalige verblijfsaccommodatie. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor de vernieuwing en modernisering van de jachthaven, de vernieuwing van het openluchtzwembad en de uitbreiding met een binnenbad.”

De toekomstvisie voor Sint-Anneke Plage wordt beschreven in het masterplan dat werd goedgekeurd in 2016. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan is deze toekomstvisie ook juridisch vertaald. Daarnaast werkt de stad verder aan een landschapsontwerp voor een heraanleg van de publieke ruimte van Sint-Anneke Plage.

De laatste jaren bleken verschillende aanleidingen aanwezig om het scenario van Sint-Anneke Plage als ontspanningsplek ook in de praktijk mogelijk te maken:

  • De verhoging van de Scheldeboord Linkeroever door de Vlaamse Waterweg;
  • De vraag van de lokale horeca naar rechtszekerheid, vandaag wordt de horeca immers als zonevreemd beschouwd;
  • Het vrijkomen van een centrale locatie aan de Plage doordat camping De Molen de plek zal verlaten;
  • De intentie van de jachthavenclubs om samen te werken aan een actieve en moderne jachthaven.

Juridische verankering in een ruimtelijk uitvoeringsplan

Met de opmaak van het RUP wil de stad een ruimtelijk kader vastleggen dat bepaalt wat er per zone is toegestaan van groen, bedrijvigheid, handel, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen enzovoort. Het is een juridisch document met richtlijnen en bouwvoorschriften en vervangt op deze locatie het gewestplan. Alle toekomstige ontwikkelingen worden eraan getoetst.

Historiek en volgende stappen

Dit project startte met de opmaak van een masterplan dat is goedgekeurd in oktober 2016 en de basis vormde voor het RUP. In de zomer van 2017 nam het college kennis van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

In 2016 organiseerde de stad al inspraakmomenten in kader van het masterplan. Ook voor het ruimtelijk uitvoeringsplan vonden al overlegmomenten plaats met de horeca en de jachthavenclubs. Nu het college het ontwerp-RUP voorlopig heeft vastgesteld, volgt een openbaar onderzoek. Dat loopt van 5 augustus tot en met 3 oktober 2019. Zo krijgt iedereen de kans om het plan in te kijken en eventueel te reageren, online of op papier in het districtshuis van district Antwerpen.  Er zullen nog infowandelingen volgen langs de belangrijkste zones van het plangebied. De ambitie is om tegen 2020 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is