Ontwerp centraal deel Scheldekaaien krijgt vorm met conceptschets en haalbaarheidsstudie verdiepte kaaiweg

Door Annick De Ridder op 18 juli 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

Er is een conceptschets voor het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Zuiderterras en Noorderterras. De haalbaarheidsstudie van een verdiepte kaaiweg werd goedgekeurd door het college. Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2020 een schetsontwerp klaar.

Het centrale deel van de Scheldekaaien in Antwerpen is het deel tussen het Zuiderterras en het Noorderterras. In het masterplan Scheldekaaien, dat dateert uit 2010, maakt het gebied deel uit van het deelgebied Schipperskwartier en Centrum. In het masterplan is bepaald dat de waterkering er veel dichter bij het water komt dan vandaag. Daardoor ontstaat heel wat ruimte voor stadsactiviteiten naast het water. De historische hangars blijven bewaard en vormen de perfecte plaats voor bijvoorbeeld een overdekte markt of beurs. Vandaag ligt er een conceptschets voor het gebied. Daarin wordt door middel van een haalbaarheidsstudie ook onderzocht of de kaaiweg tussen de Suikerrui en het Steenplein ondergronds kan worden gebracht om bovengronds een veilige voetgangerszone te creëren, als eindpunt van de Via Sinjoor.

Annick De Ridder schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “We werken op deze manier de barrières tussen de Antwerpenaar en de Schelde weg. Bovendien zorgen we zo bovengronds voor een autovrije doorgang waardoor we de binnenstad verder doortrekken naar de kaaien en omgekeerd. De Scheldekaaien en het steenplein vormen niet alleen het sluitstuk van de Via Sinjoor maar ze zullen de parel aan de kroon worden van deze stadsboulevard en een nieuw venster op onze levensader de Schelde.” 

Conceptschets centraal deel
  • De mobiele waterkering wordt conform het masterplan Scheldekaaien dicht tegen de Schelde gerealiseerd zodat de ruimte onder de hangars continu benut kan worden.
  • De wandelterrassen zelf kunnen door een aangenamere inrichting en extra trappen een betere relatie krijgen met de kaaien zelf en een betere verblijfskwaliteit krijgen. Daarbij wordt ook bekeken of de wandelterrassen kunnen vergroenen.
  • De noordelijke hangars worden een gastvrije ruimte die bezoekers kan meenemen in het verhaal van Antwerpen, aansluitend op het toeristisch onthaal in Het Steen. Onder deze hangars ligt immers de verloren middeleeuwse stadplattegrond. De Walburgiskerk, de oude stadsmuur en het middeleeuwse stratenpatroon zijn waardevolle onderdelen die op verschillende wijze zichtbaar kunnen worden gemaakt bij de heraanleg. Dit is ook een plek om enkele functies of paviljoenen toe te voegen die extra leven brengen onder de hangar en zowel voor de Antwerpenaar als toeristen interessant kunnen zijn.
  • De zuidelijke hangars sluiten aan op de wijken rond de Nationalestraat en de Kloosterstraat, waar het creatieve en innovatieve karakter van Antwerpen tot uiting komt. Het maakt de zuidelijke hangars tot de geschikte plek voor een scala aan tijdelijk programma waarmee de stad dit creatieve facet van haar karakter kan tonen: een plek voor kleinschalige optredens, openluchtfilm, jeugd of markten. Er kan met hoogtes en laagtes gespeeld worden die de archeologische resten van de Bierwerf blootleggen en als podium en speelaanleidingen kunnen dienen voor kinderen en jongeren.
  • Op het Steenplein kunnen bij de heraanleg waardevolle elementen zoals het Flandriapaviljoen, het groendak dat de huidige bomen vormen en de Scheldeboord weer goed in beeld komen. Het Steenplein heeft de potentie om uit te groeien tot een stedelijk plein met een hoge verblijfskwaliteit, de ontvangstruimte van de stad voor wie over land of water de stad betreedt (via cruiseterminal, waterbus, veer, Via Sinjoor, …). Het is ook een plein voor evenementen zoals de kerstmarkt. Het ponton Steenplein zou op termijn een verblijfsplek aan het water kunnen worden en zo de binnenstad helemaal tot aan de Schelderand brengen, met zicht op Linkeroever.

“De conceptschets omvat de heraanleg van het openbaar domein, de inpassing van een mobiele waterkering, het programma onder de hangars en aan het Steenplein en de herwaardering van het maritiem erfgoed en de archeologie. De conceptschets zet de krijtlijnen uit voor het verdere ontwerpproces. Door het voorzien van trappen richting wandelboulevard en het mobiel maken van de waterkering nemen we ook deze barrières tussen stad en water weg”, vervolgt schepen Annick De Ridder.

Haalbaarheidsstudie ondertunneling kaaiweg

De stad wil verschillende verkeersstromen zo veel mogelijk scheiden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Specifiek wil ze het autoverkeer op de Scheldekaaien tussen de Suikerrui en het Steenplein ondergronds brengen om bovengronds een veilige voetgangerszone te creëren, als eindpunt van de Via Sinjoor. Daarom is een haalbaarheidsstudie voor de ondertunneling van de kaaiweg uitgevoerd.

Op basis van deze studie is gekozen voor een verdiepte kaaiweg van 210 meter ter hoogte van het Steenplein. Deze kaaiweg laat toe om de relatie tussen de stad en de Schelde te herwinnen over de breedte van het volledige Steenplein, met vlotte doorstroming van bezoekers en passanten tussen de kaaien en de binnenstad. Schepen voor mobiliteit en toerisme Koen Kennis: ‘Aan het Steenplein zien we steeds meer bewegingen van fietsers en voetgangers, zeker sinds de komst van de Waterbus en het veer. Als straks het nieuwe cruiseponton en het heropende Steen als toeristisch onthaalcentrum op volle toeren draaien, verwachten we nog meer drukte. Met dit ontwerp creëren we een veilige omgeving voor wandelaars, en rondom Het Steen ontstaat een ruim plein, zodat het oudste gebouw van Antwerpen opnieuw een echte blikvanger wordt. Voor de Antwerpenaren die graag aan de waterkant zitten, kijken we hoe ze dat in nog comfortabelere omstandigheden kunnen doen.


Daarnaast ontstaat ook de mogelijkheid om deze verdiepte kaaiweg te combineren met een fietssnelweg onder de kaaien, en om circa 300 extra parkeerplaatsen te creëren onder de verdiepte kaaiweg. Die parkeerplaatsen kunnen mee ingezet worden om het aantal verdwenen parkeerplaatsen elders op de kaaien te compenseren. Koen Kennis: ‘Bovendien koppelen we  de in- en uitgang van de parking Grote Markt aan de verdiepte kaaiweg, zodat we bovengronds hinderlijk verkeer weghalen. ’   In een vervolgstap van de haalbaarheidsstudie zou ook kunnen onderzocht worden of er een ondergrondse fietsenstalling aan kan worden gekoppeld.
 

Coördinatie, ontwerpteam en timing

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de heraanleg van de Scheldekaaien. Palmbout Urban Landscapes heeft de conceptschets van het centraal deel Scheldekaaien gemaakt. De haalbaarheidsstudie van de ondertunneling van de kaaiweg is uitgevoerd door Tractebel en Palmbout Urban Landscapes. Als alles vlot verloopt, is tegen eind 2020 een schetsontwerp klaar.

Masterplan Scheldekaaien

Het ontwerp voor het centrale deel van de Scheldekaaien past in het masterplan Scheldekaaien. De Scheldekaaien worden de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken volgens dat masterplan, ook bekend als het Kaaienplan. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv, en kwam tot stand na doorgedreven participatie van de Antwerpse bevolking. Het masterplan pakt in totaal zeven deelgebieden aan. In september 2018 is de Belvédère op het Droogdokkeneiland geopend en in de zomer van 2019 is het eerste deel van het deelgebied Sint-Andries en Zuid geopend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is