Skate ontmoedigende elementen op openbaar domein maar officiële skatezone in aanmaak op tweede deel Sint-Andries Zuid

Door Annick De Ridder op 27 februari 2021, over deze onderwerpen: Antwerpen

Na amper één jaar te kunnen genieten van de vernieuwde Scheldekaaien op Sint Andries stellen we vast dat er schade is veroorzaakt omdat bepaalde delen van de kaaien zijn gebruikt als skate-infrastructuur. Er is schade aan de granieten wandeldijk door onder meer de aangebrachte wax van skaters, aan de banken en de elementen rond plantvakken zijn afgeschuurd. Dit is uiteraard een te betreuren zaak. We krijgen hier ook enorm veel meldingen over van bezorgde burgers.

Midden april zullen we daarom skate-ontmoedigende elementen plaatsen op de trappen en niveauverschillen in de zone van het stedelijk plein waar er nu vaak wordt geskate. Dit onder de vorm van een soort van ijzeren haak die op de rand wordt geplaatst waardoor men niet verder kan glijden met een skateboard. Na het aanbrengen van de profielen zal de stadsdienst ook heel de zone reinigen.

“We vergeten de skaters echter niet, op het tweede deel van de Scheldekaaien Sint Andries-Zuid voorzien we immers een skatezone. We zijn ook in overleg gegaan met mensen uit de skate scene over het ontwerp van de skatezone. Zo konden zij mee bepalen uit welke elementen het skatepark moet bestaan met toestellen zoals een quarterpipe, glidings en heuvels. De Skatezone wordt +/- 25m op 28m groot en zal qua sfeer te vergelijken zijn met het skatepark in Park Groot Schijn. Zo geven we skaters een alternatief op een stuk Scheldekaaien dat er qua materiaal op is voorzien, zodat andere plekken gevrijwaard blijven van schade.”, aldus schepen Annick De Ridder.

De nieuwe skatezone komt voor alle duidelijkheid achter de dijk en wordt tegen het water ingepast. Tussen de skatezone en de bewoning zal er dus zowel een dijklichaam als een bomenrij zijn als buffer tegen het geluid.  “We gaan van start met de werken begin 2022. In afwachting daarvan vragen we eenieder met aandrang om respect te hebben voor het publieke domein. We hebben alle begrip in de huidige coronatijden en met het goede weer voor de deur dat jongeren willen buiten komen. Maar ik roep op om dat op plekken te doen die daarvoor zijn voorzien.”

De stad biedt immers heel wat outdoor infrastructuur aan voor skaters:

  • Stadspark – het eerste volwaardige skatepark in de stad Antwerpen
  • Park Spoor Noord – dé bowl bij uitstek in de Lage Landen
  • Skatepark Wilrijk (Neerland) – met upgrades in de loop der jaren
  • Skatepark Linkeroever (aan Camping De Molen) + Regatta Urban Sports Park aan het Galgenweel, het eerste openbare en permanente pumptrack in België
  • Park Groot Schijn in Deurne – de ‘jeugdkamer’
  • Ekeren (Veltwijcklaan)
  • Merksem – nieuw skatepark in het Rosendaelpark (opgenomen in de meerjarenbegroting, nu nog een kleiner skatepark Distelhoek in de Fernandusdijkstraat)

“We willen van de kaaien een plek van ontspanning maken voor iedereen. We streven ernaar om elk deel van de kaaizone een eigen karakter te geven. De zone Sint-Andries Zuid zal een gemengd karakter hebben met ruimte om te spelen maar ook ruimte om te rusten. Zo worden onze kaaien dé plek om Antwerpen en de Schelde te beleven voor jong en oud”, besluit schepen De Ridder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is