Plan voor nieuwe stadscamping aan park Middenvijver in de maak

Door Annick De Ridder op 16 september 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

Voor de locatie van de nieuwe stadscamping op Linkeroever is een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dat plan voorlopig vast te stellen. Na deze beslissing volgt het openbaar onderzoek. De bedoeling is om het plan definitief vast te stellen - en dus de bestemming van de locatie effectief te wijzigen - in het voorjaar van 2021.

De stad Antwerpen wil een nieuwe stadscamping realiseren in Linkeroever, in de noordoostelijke hoek van Middenvijver, ter hoogte van de Halewijnlaan en de Willem Gijsselsstraat. Alvorens een private uitbater hier aan de slag kan, moet de plek een andere ruimtelijke bestemming krijgen: die van recreatiegebied met verblijfmogelijkheden. Hiervoor is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in opmaak.

Van voorlopige vaststelling naar definitief ontwerp

In de zomer van 2019 werd een het ontwerp RUP voorgelegd aan de verschillende adviesinstanties en de buurt. Nu is het ontwerp RUP goedgekeurd door het college. Nadat het door de gemeenteraad voorlopig wordt vastgesteld, zal het openbaar onderzoek volgen van 15 oktober tot en met 13 december 2020.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Linkeroever heeft een fantastisch potentieel waar we met het park Middenvijver en de stadscamping op inzetten. We hebben met dit RUP al een heel traject afgelegd. Na de inbreng van de verschillende bevoegde instanties, de Gecoro en de districtsraad, kan iedereen het RUP nu nog voor een laatste keer raadplegen tijdens het openbaar onderzoek. We zijn ervan overtuigd dat dit een ambitieus plan is waarbij we de troeven en vooral de nabijheid van Linkeroever uitspelen om zowel deze parel aan de Schelde als onze stad te ontdekken.” (Lees verder onder de foto)

De ambitie is om in het voorjaar van 2021 het plan definitief te laten vastleggen en de bestemming van het gebied effectief te wijzigen. Intussen wordt ook gezocht naar een uitbater die een hoogkwalitatief verblijfsconcept kan uitwerken en aanbieden.

Schepen voor toerisme Koen Kennis: “Met park Middenvijver hebben we alvast een prachtige locatie gevonden voor de nieuwe camping, ingebed in het groen, en toch vlak bij het hart van de stad. Met het openbaar vervoer of met de fiets staan bezoekers van de camping op amper 10 minuten op de Grote Markt. Dit is ook een buitenkans voor Antwerpen om in te pikken op de allernieuwste evoluties in de kampeerwereld, waarin kwaliteit primeert. Bovendien heeft dit soort verblijfstoerisme het afgelopen jaar enorm aan populariteit gewonnen. Antwerpen zal precies op tijd klaar zijn om ook die toeristen te ontvangen.”

Waarom een nieuwe stadscamping?

Met een nieuwe camping wil de stad beter tegemoet komen aan de noden van de moderne kampeerder en ruimte laten voor innovatieve vormen van kamperen. Momenteel heeft de stad twee kampeerterreinen, camping De Molen en kampeerwagenterrein Vogelzang, maar die zullen op termijn verdwijnen.

Er zal ruimte zijn voor alle vormen van kamperen: tenten, vouwwagens, campers, caravans en chalets. Ook grotere groepen vinden er hun gading. Een permanent aanbod is niet toegelaten.

Meer informatie over het project is te vinden op www.antwerpenmorgen.be/stadscamping.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is