Saeftinghedok: wachten is geen optie

Door Annick De Ridder op 10 maart 2016, over deze onderwerpen: Havens

Naar aanleiding van het negatieve advies van de Europese Commissie roept Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder minister Schauvliege op tot daadkracht. “Minister Schauvliege heeft als bevoegd minister voor Natuur, Ruimtelijke Ordening en Landbouw alle middelen in handen”, aldus Annick De Ridder. “Zij moet voor juridische zekerheid zorgen.” 

In november 2015 werden de plannen van het Saeftinghedok preventief geschorst door de Raad van State. Er is juridische onduidelijkheid over de manier waarop natuurontwikkeling en havenuitbreiding in Vlaanderen moet verlopen.

“Vlaanderen ontwikkelt al tien jaar proactief natuurgebieden alvorens de havengebieden verder te ontwikkelen. Zo verzoenen we economische vooruitgang met ecologie. De Raad van State en de Europese Commissie stellen zich daar nu vragen bij. Dit is een mokerslag voor dit dossier. Minister Schauvliege moet de aanleg van het Saeftinghedok verzekeren, zoals in het regeerakkoord staat, en juridische klaarheid scheppen”, aldus Annick De Ridder.

De haven van Antwerpen verschaft werk aan zo’n 150.000 mensen, en transporteerde in 2015 zo’n 208 miljoen ton goederen.  Het Saeftinghedok is nodig om de verdere groei van de haven veilig te stellen.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is