'Schrijnend dat procedure aansleept'

Door Annick De Ridder op 6 november 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare Werken

Een supercomputer zou normaal tegen 2017 alle verkeerslichten aansturen in de Antwerpse regio. Alleen is die deadline nu verschoven naar 2021. Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) wijst met een beschuldigende vinger naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Met de nieuwe supercomputer is een betere afstemming van de verkeerslichten mogelijk en dus ook een vlottere doorstroming. Het systeem zou 20 miljoen euro kosten. Binnen het Antwerpse mobiliteitsplan wordt er veel van verwacht. Voormalig Vlaams mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) stelde nog dat de supercomputer in 2017 zou worden ingevoerd, maar volgens haar opvolger Ben Weyts (N-VA) is dat al achterhaald. Hij zegt dat op een vraag van Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA).

’Bij de aanvang van de opdracht in 2015, zal de einddatum omstreeks 2021 zijn’, zegt minister Weyts. ‘De invoering zal stapsgewijs en systematisch gebeuren. De eerste realisatie op het terrein kan vanaf 2016 worden verwacht.’

De Ridder vindt het schrijnend dat heel de aanloopprocedure zo lang heeft geduurd. ‘De eerste voorbereidende overlegvergaderingen waren al in 2012 gestart’, zegt De Ridder. ‘Er is teveel tijd verloren. Het is bijzonder betreurenswaardig dat AWV drie jaar nodig heeft, alleen al om de procedure op te stellen rond de ontwikkeling van de supercomputer. Ik hoop dat dit niet het gevolg is van de argwaan binnen AWV. Ik heb ooit mensen van de administratie letterlijk horen zeggen dat ze geen voorstander waren van een betere afstemming van verkeerslichtenomdat dat enkel maar meer verkeer zou aantrekken. Dat is een zeer verouderde visie. Deze supercomputer is echt wel nodig voor de mobiliteit in Antwerpen.’

Complex

AWV-woordvoerster Ilse Luypaerts spreekt dat tegen. Zij benadrukt dat nooit een einddatum naar voor is geschoven. ‘Een computer ontwikkelen om de verkeerslichten aan te sturen, is een zeer complex gegeven’, zegt Luypaerts. ‘Volgend jaar hopen we de opdracht te gunnen. Dan volgt nog veel studiewerk. Het gaat zeker nog enkele jaren duren voor er iets op het terrein zal te merken zijn.’

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) is niet ongerust. ‘Wij anticiperen al volop op de komst van de supercomputer’, zegt Kennis. ‘Dat doen we door glasvezelkabels te leggen. Op negentien kruispunten pakken we de verkeerslichten aan, om zo een snellere doorstroming van het openbaar vervoer te realiseren. Op sommige plekken in de binnenstad verwijderen we zelfs verkeerslichten.’

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is