Stad aan het water in de steigers

Door Annick De Ridder op 30 mei 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

Het Eilandje’ staat voor menig Antwerpenaar synoniem voor een hippe en dynamische stadsbuurt.  Naast een bepalende rol voor de skyline van onze 21ste eeuw, is ze ook een schoolvoorbeeld van een maritieme wijk aan het water. Haven en stadsontwikkeling vallen er samen, en als schepen van deze twee bevoegdheden is het dan ook een voorrecht om verder aan de deelwijken van het Eilandje te bouwen zoals de Oude Dokken, het Droogdokkeneiland, de innovatieve stadshaven, Montevideo, en de Cadix.

Cadixwijk

Ik wil vandaag even inzoomen op deze laatste, de Cadixwijk. Het is een buurt in volle bloei. Daar houden we rekening mee door de braakliggende gronden in verschillende fases te verkopen en te kiezen voor gemengde ontwikkelingen met wonen, werken en winkelen. De krijtlijnen daarvoor zijn vastgelegd in het masterplan van 2002. Iedereen weet op deze manier precies wat bouwgrond is en wat niet. Omdat de opbrengst van een verkoop steeds integraal wordt teruggegeven aan de wijk, kunnen we fors inzetten op de verfraaiing van het Eilandje. Dit doen we door het aanbieden van een divers woonaanbod maar ook onder de vorm van de aanleg van een plein, het groener maken van de openbare ruimte of de realisatie van een fietsbrug.

Publieke ruimte

De Cadixwijk is daarom gezegend met een bovengemiddelde kwaliteit en oppervlakte aan publieke ruimte zoals groen en pleinen. Met het Schengenplein bijvoorbeeld, hebben we een publiek plein gecreëerd dat anderhalf keer zo groot is als de Groenplaats (1800m2). Daarnaast liggen de Belvédère, als eerste deel van het nog aan te leggen Droogdokkenpark,  en park Spoor Noord op wandelafstand. Verder zorgen ook de watervlakken – die we niet meerekenen in de balans van de publieke ruimte – voor een visuele ruimtelijkheid. Groen en een kwaliteitsvolle aanleg van het publiek domein zijn zonder meer top of mind bij dit stadsbestuur.

B6’

Met de verkoop van het perceel B6’, een stukje grond van 920 vierkante meter dat in het masterplan van 2002 werd ingetekend als bouwgrond,  zetten we verder in op dit deel van onze stad aan het water.  Er komt een multidisciplinair kantoorgebouw  met creatieve werkplekken, aula’s, foyers en vergaderzalen met onderaan een grand café met buitenruimte. Met andere woorden, stevige impulsen voor de levendigheid van de buurt. Het volume van het gebouw zal beperkter zijn dan wat toegelaten is volgens het RUP. Het gebouw omvat 2 lagen aan de Catharina Pepijnstraat, 4 lagen aan de Londenstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai en een hoekaccent van 6 lagen. Het  wordt uitgewerkt met een koperen gevelbekleding.  Het zal een bijzondere pasvorm creëren op deze plaats en het is ontworpen in functie van een maximale bezonning van de groene daken.

Winnaars publieke ruimte én buurt

Als stad houden we de vinger aan de pols om te zorgen dat het gebouwen met beeldkwaliteit zijn die bovendien een bijdrage leveren aan de buurt. Daarnaast zorgen we ervoor dat diezelfde buurt ook profiteert van de opbrengst ervan. Denk bijvoorbeeld aan de plannen voor nieuwe delen van onze stad zoals de New Yorkkaai. Om daar in te zetten op een bijkomende vergroening van 30% is er een extra budget vrijgemaakt van 500.000 euro. De winnaars van een verkoop zijn op die manier ook altijd de publieke ruimte én de buurt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is