Stad heeft advies omgevingsvergunningsaanvraag Oosterweel klaar

Door Annick De Ridder op 4 september 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen, Mobiliteit, Openbare Werken

Vrijdag keurde het Antwerps college het advies op de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding goed. In dit advies focust de stad Antwerpen vooral op het raakvlak tussen de nieuwe snelweginfrastructuur, de leefbaarheidsprojecten en de verbinding met de stadswijken errond. Het uitgangspunt is een actieve, leefbare en vlot bereikbare stad en het verbinden van wijken aan beide kanten van de Ring.

In een geïntegreerd, kwalitatief en onderbouwd voorwaardelijk gunstig advies geeft het college vooral richtlijnen/ambities, aanbevelingen en voorwaarden mee die een maximale bereikbaarheid, comfort en veiligheid garanderen voor alle weggebruikers. De stad vraagt ook speciale aandacht voor het creëren van een ‘leefbare werf’ en wenst nauw betrokken te worden bij zowel de voorbereidingen als de uitvoering van de werken.

Daarnaast is er veel aandacht voor een maximaal behoud van groen, het minimaliseren van verhardingen en het klimaatrobuust maken van de Ringzone, de toekomstige Ringparken en de stad. Opmerkingen op het landschapsontwerp worden meegegeven aan de ontwerpteams die instaan voor de verdere uitwerking van de Ringparken op en langs de Oosterweelverbinding. “Uit dit alles blijkt dat de werken aan de Oosterweelverbinding een hefboom zijn voor een aangenaam en welvarend Antwerpen. Een stad die investeert in bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid heeft de toekomst aan zijn kant", aldus schepen van mobiliteit Koen Kennis.

Stedelijk advies omgevingsvergunningsaanvraag

Het goedgekeurde advies van de stad wordt nu overgemaakt aan het departement Omgeving van de Vlaamse overheid die het advies mee zal opnemen in zijn uiteindelijke beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag. Een beslissing over de vergunning wordt tegen eind november 2020 verwacht.

De stad Antwerpen beschouwt de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding als een belangrijke stap vooruit voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Antwerpse regio. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond en maakt de realisatie van de Ringparken mogelijk. Zo wordt gezorgd voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schonere lucht en worden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring verbonden.

“Met dit advies zetten we een belangrijke stap in de richting van het grootste stadsontwikkelingsproject van de 21ste eeuw", legt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder uit. "Als Antwerpen nemen we met De Grote Verbinding een voortrekkersrol op waarbij we de broodnodige bereikbaarheid van onze stad en haven hand in hand laten gaan met levenskwaliteit."

Volgende stap Toekomstverbond

De plannen voor de omgevingsvergunningsaanvraag zijn tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen Lantis, de stad, de haven, de burgerbewegingen en andere Vlaamse partners samen met intendant Alexander D’Hooghe. Een samenwerking die mogelijk werd na de ondertekening van het Toekomstverbond in maart 2017, een akkoord over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Met de omgevingsvergunningsaanvraag wordt er een volgende stap genomen in twee doelstellingen uit dit akkoord: het rond maken en op termijn volledig overkappen van de Antwerpse Ring.

De andere doelstellingen van het Toekomstverbond (een noordelijke ring rond Antwerpen voor doorgaand verkeer, een ambitieuze modal split en een verdere nauwe samenwerking om het volledige akkoord te realiseren) worden de komende maanden en jaren verder uitgewerkt. De stad zal dit nauw blijven opvolgen, zowel op het stedelijke als het Vlaamse niveau.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is