Stad zet verder in op project Nieuw Zurenborg met aankoop busstelplaats

Door Annick De Ridder op 30 november 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen, Mobiliteit
Luchtbeeld Nieuw Zurenborg, een nog te ontwikkelen gebied in het Antwerpse Zurenborg

De stad Antwerpen wordt binnenkort eigenaar van de gronden van de busstelplaats in Zurenborg. Dat gebeurt in het kader van de ontwikkeling van het stadsproject Nieuw Zurenborg. De aankoop moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

De stad wil het gebied tussen Zurenborg, de Singel en de Ring herontwikkelen. De site grenst ook aan de Ringzone waarin leefbaarheidsprojecten gepland zijn in het kader van De Grote Verbinding. De plannen voor de herontwikkeling van de site zullen steeds afgestemd worden met de leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse Ringzone.

"De nieuwe site zal 10 hectare groot worden en omvat het terrein van de vroegere gasfabriek en de busstelplaats van De Lijn", zegt schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder. "De site heeft een enorm potentieel om in te spelen op huidige en toekomstige noden en wensen op wijk- en stadsniveau. De nabijheid van het toekomstige spoorpark is een extra troef om hier in de toekomst een mooi verhaal te schrijven op vlak van wonen en publieke ruimte.”

Sanering terreinen gasfabriek

AG Vespa, coördinator van de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg, kocht in het verleden al de voormalige terreinen van de gasfabriek van 6 hectare aan, met het oog op een toekomstige ontwikkeling. Het noordelijke deel van die site werd intussen gesaneerd. De sanering van het zuidelijke deel zal in een latere fase aangepakt worden, samen met de herontwikkeling. In afwachting van een toekomstige ontwikkeling wordt intussen vooral ingezet op tijdelijk gebruik door onder andere de Zomer van Antwerpen, volwassenenonderwijs anderstaligen en samentuinen.

Verhuis busstelplaats

Naast het terrein van de vroegere gasfabriek ligt de 2 hectare grote stelplaats voor bussen van De Lijn. Die stelplaats verhuist op termijn naar een nieuwe locatie in Deurne en wordt nu aangekocht door de stad. De aankoop van de gronden betreft de terreinen met grond en gebouwen gelegen in Tramplein, Draakplaats, Krugerstraat en Pretoriastraat. Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “De Lijn is volop bezig met plannen om een nieuwe stelplaats uit te baten aan de luchthaven van Deurne en krijgt daarbij de volledige steun van het stadsbestuur. De stad rekent daarbij op een goede samenwerking met De Lijn. Een correcte afhandeling van dit dossier is in het belang van alle betrokken partijen, en moet gericht zijn op een snelle verhuis richting nieuwe stelplaats. Zeker met de Oosterweelwerken in het vizier is het vlotte functioneren van het openbaar vervoer in onze stad belangrijker dan ooit.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is