Startschot gegeven voor ruimtelijk uitvoeringsplan Cultuurpark

Door Annick De Ridder op 30 november 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen
Annick De Ridder

Er komt een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan Cultuurpark. Dat bevindt zich tussen de Gérard Le Grellelaan, de Vogelzanglaan, de Jan Van Rijswijcklaan en de Ring. In het voorjaar 2021 wordt de hele procedure opgestart en organiseert de stad een inspraakmoment voor de buurt. "Er wordt een concrete volgende stap gezet in de duurzame ontwikkeling", aldus schepen voor ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

Het collegebestuur van de stad Antwerpen keurde de opmaak tot een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goed. De site Cultuurpark wordt afgebakend door de Gérard Le Grellelaan, de Vogelzanglaan, de Jan Van Rijswijcklaan en de Ring en omvat functies zoals Antwerp Expo, Hotel Crown Plaza en een tankstation. Een RUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Een RUP bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen binnen de voorwaarden van dit plan.

TV MAKH ontwikkelde in 2015-2016 een ruimtelijk kader. Dat kader legt de randvoorwaarden vast voor de ontwikkeling van dit gebied. "We zetten met de opmaak van dit RUP een concrete volgende stap in de duurzame ontwikkeling van het Cultuurpark als cultuur-recreatieve toplocatie, en in de realisatie van het ruimtelijk raamwerk van TV MAKH"; aldus schepen De Ridder. "We willen de verruiming van Antwerp Expo als hefboom gebruiken, en inzetten op een versterking van de publieke en groene open ruimte die het verbindende element zullen vormen binnen het Cultuurpark. Naast de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de sites Antwerp Expo en Hotel Crown Plaza wordt ook de ruimtelijke ontwikkeling van het binnengebied tussen deze sites in het proces meegenomen.”

Timing

Begin 2021 wordt een studiebureau aangesteld voor de opmaak van het RUP. In het voorjaar van 2021 wordt de start- en procesnota opgemaakt en organiseert de stad een inspraakmoment voor de buurt. Als alles vlot verloopt, gebeurt de definitieve vaststelling van het RUP eind 2022.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is