Startschot voor stadsontwikkeling niet gemist: een overzicht van 2019

Door Annick De Ridder op 14 mei 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

De komende zes jaar wil ik als schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening onze stad in de steigers zetten, nieuwe stukken stad opleveren en de band tussen de Antwerpenaar en haar levensader de Schelde, versterken. Het startschot in 2019 hebben we daarbij niet gemist, een kort overzicht in vogelvlucht:

 
Planning en voorbereiding

Een stad in de steigers zetten vergt heel wat planning en voorbereidend werk. Het middel bij uitstek is een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) dat de beschikbare ruimte een bestemming geeft. Sinds mijn aantreden als schepen staat de teller al op vier afgewerkte RUP’s, waaronder grootschalige projecten zoals de Slachthuissite, en worden er welgeteld zeven momenteel verder afgewerkt.

Ook is er in 2019 heel wat ontwerpend onderzoek opgestart waarbij de volgende namen, om er slechts enkele te noemen, u bekend in de oren zullen klinken: het zuidstation, Scheldebrug, innovatieve stadshaven, het project Lageweg, Stuivenberg, , tramstelplaatsen, Silsburg, Via Sinjoor, Friendschip, Gallifort,.. enzovoort.

Daarnaast hebben we ook gewerkt op de krijtlijnen van ons beleid zoals de bouwcode en de GECORO. Zo is er in juni 2019 al een eerste aanpassing gebeurd in de bouwcode met het vastleggen van minimale oppervlaktes die inzet op een duidelijke keuze voor kwalitatief wonen en het aantrekken van gezinnen naar onze Scheldestad. Later op het jaar is er gekozen voor een hervorming van de GECORO.

 
Meer groen in de stad

De roep van de Antwerpenaar naar meer groen is iets dat ik meeneem in alle stadsontwikkelingsprojecten. Denk maar aan de werken die we eind 2019 hebben aangekondigd om tienduizend vierkante meter extra publieke ruimte te creëren tussen de Bolivarplaats en het toekomstig park Nieuw Zuid. Of de aankondiging van de nomadenbomen die mee de Scheldekaaien tijdelijk zullen vergroenen en dienst zullen doen als bomencrèche van onze stad. Beide projecten zijn intussen gerealiseerd. Ook in de aanleg van het publiek domein van de Cadixwijk, realiseren we extra groen, net zoals op de stukken kaaien die nog heraangelegd zullen worden.

In 2019 is er tevens gestart met de uitvoering van de visienota’s en geselecteerde strategische leefbaarheidsprojecten voor de eerste fase uit het ontwerpproces “Over de Ring”. Naast het begin van de werken aan het Park Brialmont is er ook een actieplan in opmaak voor de Ringparken Groene Vesten, het Schijn, Groenendaal, Noordkasteel en het Lobroekdok.

 
Band met de Schelde versterken

Als er één ding is dat van onze stad een sterk merk maakt dan is het onze Schelde, onze stroom, onze levensader. De band tussen de Antwerpenaar en de Schelde versterken is voor mij geen holle slagzin maar een rode draad die ik wil doortrekken in alle projecten voor de Antwerpenaar. En 2019 was alvast een sterk begin om onze stad terug in de steigers te zetten als een stad aan de stroom.

Zo hebben we verder in gezet op herontwikkeling van de Cadixwijk, kreeg de afwerking van de Montevideopakhuizen vorm en werd het Limaplein afgewerkt. Concrete acties en deelprojecten zijn uitgewerkt voor het Eilandje en Steenborgerweert onder de noemer ‘innovatieve stadshaven’. Daarnaast is er werk gemaakt van een plan van aanpak voor de Droogdokkensite waar naast het havenbelevingscentrum ook heel wat verenigingen een permanente plek gaan krijgen, is het ontwerpend onderzoek voor de langverwachte Scheldebrug in opmaak en is de definitieve herbestemming van het Loodswezen bestudeerd. Daarnaast zijn ook de infrastructuurwerken voor Blue Gate Fase 1 opgestart voor het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in dit land.

De kers op de taart van 2019 zijn zonder meer de werken aan de Scheldekaaien. Het conceptontwerp voor het centraal deel van de kaaien is afgewerkt en een haalbaarheidsstudie is opgestart voor de ongelijkvloerse kruising van Via Sinjoor en Kaaiweg ter hoogte van de Suikerrui. Op die manier rollen we de rode loper uit voor onze geliefde Schelde, vanaf het Centraal Station.

De aanleg van de kaaivlakte Sint-Andries en Zuid is in de zomer van 2019 afgerond met een openingsfeest dat Antwerpenaars en bezoekers nog lang zal heugen. Ik was bijzonder fier om hier het lintje te mogen doorknippen. Het zijn die Scheldekaaien die de Antwerpenaar terug met zijn gezicht naar onze rivier doen leven. Het is de Schelde die er voor zal zorgen dat Antwerpen terug zijn Gouden Eeuw zal beleven. En als schepen van haven en stadsontwikkeling trek ik uiteraard voluit de kaart van deze havenstroom in al onze projecten.

In 2020 schakelen we nog een versnelling hoger om deze band nog meer te versterken.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is