Vlaamse regering werkt verder aan oplossing Saeftinghe

Door Annick De Ridder op 5 januari 2016, over deze onderwerpen: Havens

De Vlaamse regering werkt wel degelijk verder aan een oplossing voor het Saeftinghedok, en bekijkt hoe ze tegemoet kan komen aan de opmerkingen van de Raad van State. Dat antwoordde minister Schauvliege op een vraag om uitleg van Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder. Zo werkt ze aan een decretale verankering van het principe van proactieve natuurontwikkeling. Daarnaast sluit de minister niet uit dat er gebruik wordt gemaakt van het Decreet Complexe Projecten.

Aanleiding voor de vraag was de uitspraak van de Raad van State die onlangs een deel van de plannen van het Saeftinghedok schorste. De werkwijze waarbij eerst elders extra natuurgebieden worden aangelegd alvorens de havengebieden verder te ontwikkelen zou op het eerste zicht het Europees recht schenden. Eerst klonk het bij de minister dat er spoedig remediërende pistes aan de Vlaamse regering zouden worden voorgelegd, nadien lazen we in de pers dat dit helemaal niet nodig zou zijn. Aan die tegenstrijdigheid komt nu een einde: bevoegd minister Schauvliege trekt wel degelijk nog naar de Vlaamse regering om het dossier terug vlot te trekken.

“Ik hoop echt dat bij iedereen de sense of urgency leeft”, aldus Vlaams parlementslid Annick De Ridder. “Daar was de afgelopen weken minstens twijfel rond ontstaan. Vertraging bij de aanleg van het Saeftinghedok kan ervoor zorgen dat we internationaal kansen missen, met gevolgen voor onze economie en jobs. Europese richtlijnen moeten worden toegepast, maar het kan niet zijn dat te pas en te onpas belangrijke investeringsprojecten vastlopen in de juridische mallemolen.”

 “Ik verwacht dat de minister in dit project haar nek uitsteekt, we zijn alvast tevreden dat haar diensten bezig zijn met de voorbereiding van een aanpassing van het natuurdecreet om voorafgaande natuurontwikkeling te verankeren. De haven van Antwerpen geeft, rechtstreeks en onrechtstreeks, werk aan 150.000 gezinnen, en verhandelt jaarlijks meer dan 200 miljoen ton goederen. Het is dus cruciaal dat de noodzakelijke investeringen om groei te blijven verzekeren zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd”, aldus Annick De Ridder.

“Naast de aanpassing van het natuurdecreet moeten wat mij betreft ook andere pistes ter remediëring bekeken worden. Maar uiteraard moeten we opletten dat we in onze pogingen het dossier recht te trekken geen nieuwe problemen en vertraging creëren. Daarom vroeg ik aan de minister om een duidelijke tabel op te maken met pro’s en contra’s van de verschillende denksporen. Hopelijk kan een en ander snel opnieuw op de agenda van de Vlaamse regering geplaatst worden”, zo besluit de volksvertegenwoordiger. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is