Vlaanderen keurt vergunning goed voor bovengronds goederenspoor Oude Landen in Ekeren-Donk

Door Annick De Ridder op 13 december 2021, over deze onderwerpen: Antwerpen, Mobiliteit, Openbaar vervoer, Openbare Werken

Vlaanderen keurt vergunning goed voor bovengronds goederenspoor Oude Landen in Ekeren-Donk

 

Ter hoogte van het gebied Oude Landen wil Infrabel de spoorcapaciteit verhogen en de doorstroming verbeteren. Daarom diende Infrabel een omgevingsvergunning in voor de aanleg van een ongelijkgrondse kruising die Vlaams minister voor omgeving Zuhal Demir goedkeurde.

 

Deze spoorlijn langs de Oude Landen vormt de hoofdas voor het goederenvervoer per spoor van en naar de haven van Antwerpen, de motor van onze economie. Het verhogen van de capaciteit van deze lijn is noodzakelijk om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan de verwachte stijging van de goederentrafiek per spoor en om de Modal shift van de weg naar het spoor te faciliteren.

 

Schepen voor haven en stadsontwikkeling Annick De Ridder: “De optimalisatie van de spoorontsluiting voor de haven is van prioritair belang. Ik ben dan ook tevreden dat de beslissing is genomen om met de spoorweg verder aan de slag te gaan. Wanneer we onze ambitieuze modal shift van wegvervoer richting spoor willen realiseren, is deze ingreep broodnodig. Met een beoogd aandeel van 15% (container) vervoer via het spoor van en naar de haven van Antwerpen zal het aantal treinen immers met meer dan 70% toenemen tegen 2030. Tenslotte spreekt het voor zich dat er milderende maatregelen zoals hoge geluidsmuren en een groene berm nodig zijn. Op termijn wordt er dan ook een groene recreatieve zone aangelegd tussen de sporen en de woonwijk. Het ontwerptraject gaat hier van start gelijktijdig met de fasering van de werken aan de spoorwegberm.”

De modal shift is belangrijk voor ons allemaal. Het maximaal aantal treinpassages per uur, nu beperkt door de vertakking Schijn, kan met deze opgedreven worden. Hierdoor kan ook een groter aantal treinen per dag verwerkt worden, wat noodzakelijk zal zijn naar de toekomst toe. “Daarnaast rekenen we op de federale regering om zo snel mogelijk werk te maken van verdere elektrificatie want momenteel rijden er nog veel dieseltreinen op deze lijn. De uitstoot van dieseltracties is echter nog steeds veel kleiner dan deze van vrachtwagens”, aldus De Ridder.

Tenslotte is er ook rekening gehouden met de opmerkingen van tal van adviesinstanties en de buurt. Zo komen er bijkomende geluidsschermen om eventuele lawaaihinder te vermijden. Voor de drie woningen die binnen een kritische afstand van het spoor liggen (35m) zullen trillingen gemonitord worden zoals opgenomen in het MER. In de vergunning is tenslotte als voorwaarde opgenomen dat er desgevallend maatregelen moeten genomen worden.

Daarnaast zal de stad en het district Ekeren op termijn de zone tussen de nieuwe Spoorkruising en de aanpalende woonwijk van een nieuwe inrichting voorzien. Naast het inrichten en toegankelijk maken van de nieuwe spoorwegberm zal het bestaande fietsnetwerk uitgebreid worden en wordt de bestaande sportinfrastructuur verbeterd.

 

Districtsburgemeester voor Ekeren Koen Paelinckx: “Economische belangen moeten hand in hand gaan met de leefbaarheid van onze wijken. Het stemt mij tevreden dat er harde garanties in de vergunning zijn opgenomen. Er gaat ook een bijzondere aandacht naar de werffase: via een tijdelijk spoor zullen materialen aangevoerd worden en wordt het grondverzet geregeld. Hierdoor vermijden we honderden vrachtwagens door onze straten.”

De vermoedelijke totale uitvoeringstermijn van het project bedraagt ongeveer vijf jaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is