Vrije meningsuiting? Hier vindt u de mijne.

Door Annick De Ridder op 25 oktober 2014, over deze onderwerpen: Democratie

Heerschap Abou Jajah mocht vandaag alweer een stukje plegen voor de kwaliteitskrant De Standaard. We lezen in zijn epistel zaken zoals: “Als jullie denken dat een ludieke paintball-actie het ergste is wat jullie te vrezen hebben, dan onderschatten jullie de Belgen, en vooral de nieuwe Belgische mix”. En iets verder: “We vrezen jullie niet, maar jullie hebben er alle belang bij ons te vrezen”.

Sussend zullen sommigen zeggen: hij beweert toch nergens letterlijk dat hij een wapen ter hand wil nemen, dus zo’n vaart zal het wel niet lopen. Of nog: Och kom, de rest van de tekst valt toch al bij al nog mee. Vrije meningsuiting, weet u wel?

Inmiddels heb ik geleerd dat men verder moet kijken dan de woorden op papier. Dat men steeds op zoek moet gaan naar de context en de werkelijke toedracht van een epistel. En hierbij zijn 3 vragen bepalend, namelijk:

Wie is de auteur? - Wie is de doelgroep? – En wat is de uiteindelijke boodschap / bedoeling? En in deze is de analyse niet moeilijk te noemen.

  • Ten eerste: van de auteur is de achtergrond gekend. Het gaat om een manspersoon die graag poseert op internetfora met oorlogswapens, hier op minstens twijfelachtig te noemen manier de nationaliteit verwierf, en graag te koop loopt met zijn Hezbollah verleden. 
  • Ten tweede: betrokkene richt zich tot de ministers van de federale en Vlaamse regering, maar bij uitbreiding, tot de hele Vlaamse samenleving. 
  • Ten derde: men neme de woorden op papier, en kruidt deze met hierboven geschetste context: het resultaat is een onversneden dreigement aan onze voltallige samenleving. Een verwijzing naar vrees die we “terecht” moeten hebben voor wat er hier gebeuren zal. Een oproep tot maandenlang verzet / bezetting die in niets te vergelijken zal zijn met een “brave stoet op zondag”, of een “ludieke paintballactie” (sic!). Een oproep tot het platleggen van onze Vlaamse economie.

Dat een zogenaamde kwaliteitskrant zich laat misbruiken als megafoon om dergelijke haatboodschappen week na week in onze samenleving te injecteren is ronduit wraakroepend.
Vrije meningsuiting, zegt u? Welnu, dan etaleer ik bij deze ook met plezier de mijne, in de vorm van een dubbele boodschap:

  • Vlaming, zeg massaal uw abonnement van De Standaard op. Maak duidelijk dat u dit niet pikt. Dat u objectieve berichtgeving met pittige opinies en duidingen verwacht, maar geen lippendienst aan extremisten. 
  • Vlaamse bedrijven, stop met adverteren in De Standaard. Maak duidelijk dat ook jullie dit niet pikken. Dat jullie wensen te investeren in een krant die aan nieuwsgaring doet, niet in een krant die mee de oproep lanceert ons economisch weefsel te vernietigen en onze samenleving plat te leggen.

Jawel, ook dat is vrije meningsuiting.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is