Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Annick De Ridder op 1 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Een lage-emissiezone is een afgebakend deel van de stad waarvoor toegangsvoorwaarden gelden. Deze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Door het opleggen van deze voorwaarden worden voertuigcategorieën  met de relatief grootste uitstoot uit de stad geweerd. Onder andere op deze manier zet …

Door Annick De Ridder op 18 september 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) gelooft niet dat mensen financieel belonen om de spits te mijden een echte oplossing biedt voor de fileproblemen in Vlaanderen, zoals oppositiepartij sp.a suggereert. "Als dat de wonderoplossing van die partij is voor de vele files die onze wegen …

Door Annick De Ridder, Inez De Coninck, Cieltje Van Achter op 4 september 2015, over deze onderwerpen: Economie, Mobiliteit, Fietsen, Openbaar vervoer, De Lijn, NMBS, Oosterweel

"Files mogen dan wel een goede graadmeter zijn voor de economische activiteit, op termijn zijn ze nefast voor de economie", schrijven Annick De Ridder, Inez De Coninck en Cieltje Van Achter op Knack.be. Ze pleiten voor een versterkte samenwerking tussen de verschillende overheden. Het nieuwe …

Door Annick De Ridder op 9 juli 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Infrastructuur en openbare werken, Oosterweel

De Vlaamse Regering zal een intendant aanduiden die de overkapping van de Antwerpse Ring en alle leefbaarheidsprojecten daarrond zal onderzoeken. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) schrijft daarvoor een Europese aanbesteding uit. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 9 juli …

Door Annick De Ridder op 8 juli 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, De Lijn

De Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM) De Lijn moet in de toekomst nog meer inzetten op een kwaliteitsvol, stipt en vraaggericht openbaar vervoersaanbod. Dat vragen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement in een resolutie aan de Vlaamse Regering. Daarom moet het organisatiemodel van het …

Door Annick De Ridder op 20 mei 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer

Het concept basismobiliteit heeft gefaald. De afgelopen 15 jaar bleef het aandeel van het openbaar vervoer in het totale verplaatsingsgedrag van de Vlaming status quo rond de 5% (10% voor woon-werkverkeer); dit ondanks een verdrievoudiging van de middelen. Een puur aanbod gestuurde visie, leidde zo …