Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Annick De Ridder op 13 februari 2015, over deze onderwerpen: Politiek, Zesde staatshervorming

De N-VA had de Senaat liever afgeschaft gezien, maar de zesde staatshervorming besliste daar anders over. Het laatste halfjaar leveren onze senatoren daarom een dagelijks gevecht over de rol van die instelling. Ze willen niet dat de afgeslankte Senaat discussies voert die eigen zijn aan de Kamer of …

Door Annick De Ridder op 4 februari 2015, over deze onderwerpen: Infrastructuur en openbare werken, Mobiliteit, Oosterweel

Annick De Ridder, Vlaams Parlementslid voor de N-VA, pleit ervoor om zo snel mogelijk de bouw van de Oosterweelverbinding op te starten. “Ook dit jaar zullen er al voorbereidende werken van start gaan: van het verplaatsen van nutsvoorzieningen, over het saneren van het Lobroekdok, tot de aankoop …

Door Annick De Ridder op 4 februari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder pleit ervoor om zo snel mogelijk de bouw van de Oosterweelverbinding op te starten. “Ook dit jaar zullen er voorbereidende werken opgestart worden” aldus Annick De Ridder. “Dit gaat van het verplaatsen van nutsvoorzieningen, over het saneren van het …

Door Annick De Ridder op 22 december 2014

Annick De Ridder wenst u en uw familie een gezond en uitdagen 2015 toe! …

Door Annick De Ridder op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Openbaar vervoer, De Lijn, Verandering

“De stap naar een nieuw, vraaggericht openbaar vervoersmodel wordt nu echt gezet.” Zo reageert Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) op de aankondiging dat de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn alle zondagsbussen afschaft die voor 10 uur en na 19 uur buiten de centrumsteden rijden. In …

Door Annick De Ridder, Karl Vanlouwe, Lieve Maes op 3 december 2014, over deze onderwerpen: Zesde staatshervorming, Ambtenaren, Politiek, Verandering

De eerste weken van de hervormde Senaat verliepen redelijk moeizaam. De zesde staatshervorming beperkte de rol van die politieke instelling verder, maar liet de concrete invulling van haar werking over aan de nieuwe senatoren. “De zesde staatshervorming heeft de Senaat helaas niet afgeschaft maar …