Nieuws over dit onderwerp

Bomencrèche vergroent tijdelijk Scheldekaaien in zone Zuid-Sint-Andries

De stad zal de bomen die op termijn geplaatst worden op de Gedempte Zuiderdokken en de overige kaaizones, tijdelijk op de vernieuwde Scheldekaaien ter hoogte van Zuid-Sint-Andries zetten. Deze …

Eerste stap voor een park aan de Scheldekaaien op Nieuw Zuid

Vandaag keurde het college de projectdefinitie van de Scheldekaaien Nieuw Zuid goed, waarmee vervolgens een ontwerpteam aan de slag kan gaan. De focus ligt op een groene publieke ruimte in de vorm van …

De Scheldekaaien worden teruggegeven aan de Antwerpenaar

De stad Antwerpen wordt in de nabije toekomst de enige concessionaris van de Scheldekaaien en krijgt zo het volledige beheer van de Scheldekaaien in eigen handen. Vanaf Nieuw Zuid tot aan de …