Nieuws over dit onderwerp

Stad maakt hergebruik van bemalingswater door omwonenden mogelijk

Antwerpen wil bemalingswater van werven beschikbaar maken voor omwonenden waar dit technisch mogelijk, haalbaar en veilig is. Door aftapmogelijkheden te voorzien, kunnen buurtbewoners kosteloos …

Ontwerp centraal deel Scheldekaaien krijgt vorm met conceptschets en haalbaarheidsstudie verdiepte kaaiweg

Er is een conceptschets voor het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Zuiderterras en Noorderterras. De haalbaarheidsstudie van een verdiepte kaaiweg werd goedgekeurd door het college. Als …

Schetsontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid klaar

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid is klaar. Het ontwerpteam Sweco-PROAP-WIT architecten tekende er een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor …