Nieuws over dit onderwerp

Commissie mobiliteit - donderdag 15 maart 2018

Minder klachten over luchthaven Antwerpen

Begrotingsbesprekingen 2017

Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen deed ik volgende tussenkomst in de plenaire van het Vlaams Parlement. Mijn kernboodschap: de files beëindigen door investeringen in weginfrastructuur (o.a …