Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

van Annick De Ridder, Karin Brouwers, Marino Keulen, Paul Van Miert, Dirk de Kort en Lies Jans
1493 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout
1483 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Björn Anseeuw, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1467 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag De Lijn - Winterplan

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
406 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Overkapping R1 Antwerpen - Financiering

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
424 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de recente staking van de vakbonden en de gegarandeerde dienstverlening bij de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts
1170 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de toename van ongevallen op conflictvrije kruispunten

van Martine Fournier aan minister Ben Weyts
1022 (2017-2018)

Vraag om uitleg over fietsverbindingen tussen de linker- en de rechteroever in Antwerpen

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
876 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de toekomst van de regionale luchthavens

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
891 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2