Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Karin Brouwers en Paul Van Miert
1189 (2016-2017) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

van Bert Maertens, Dirk de Kort, Marino Keulen, Lies Jans, Lode Ceyssens en Annick De Ridder
1151 (2016-2017) nr. 14

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Koen Van den Heuvel, Annick De Ridder, Jenne De Potter en Matthias Diependaele
1151 (2016-2017) nr. 13

Recente vragen

Vraag om uitleg over de aanhoudende onduidelijkheid inzake de uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse haven

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts
2921 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het systeem van nachtopening van terminals in de Antwerpse haven

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts
2829 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Openstaande vacatures De Lijn - Competentievereisten chauffeurs

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1437 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de toekomst van de VVM-De Lijn, de transitiebeheersovereenkomst 2017-2020, de evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst in 2016, het jaarverslag 2016 en het meerjarig ondernemingsplan

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
1243 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de toekomst van de VVM-De Lijn, de transitiebeheersovereenkomst 2017-2020, de evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst in 2016, het jaarverslag 2016 en het meerjarig ondernemingsplan

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Annick De Ridder en Joris Vandenbroucke
1243 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de tussentijdse evaluatie van een jaar kilometerheffing voor vrachtwagens

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Joris Vandenbroucke, Paul Van Miert en Mathias De Clercq
1263 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2