Nieuws

Door Annick De Ridder op 19 februari 2024, over deze onderwerpen: Antwerpen, Economie, Havens

Onze welvaart vaart wel dankzij de haven De grootste petrochemische cluster van Europa vind je in Antwerpen. Het is na Houston, ook de grootste ter wereld. Antwerpenaren wordt soms een teveel aan chauvinisme verweten. Wat onze industrie betreft klopt dat niet. Daarin zijn we dat nog te weinig. We …

Door Annick De Ridder op 3 januari 2024, over deze onderwerpen: Antwerpen

Hun politieke wegen scheidden tien jaar geleden, maar de vriendschap bleef: Antwerps N-VA-schepen Annick De Ridder en districtsraadslid Christophe Wuyts, verkozen op een lijst van de Open VLD, steunen elkaar door dik en dun. Ook voor geboren en getogen Antwerpenaars herbergt het stadhuis van de …

Door Annick De Ridder op 21 december 2023, over deze onderwerpen: Antwerpen, Economie, Havens, Mobiliteit

Vlaanderen werkt aan een oplossing voor het verlies aan laadcapaciteit voor zero-emissietrucks door het gewicht van de batterij. Dat vernam havenschepen Annick De Ridder van mobiliteitsminister Lydia Peeters. Er wordt gewerkt aan een herziening van de maximaal toegelaten massa. “Er bestaat een …

Blikvangers

 • Een nieuwe bouwcode voor Antwerpen

  Als schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening trok ik de onderhandelingen over een nieuwe bouwcode in Antwerpen. Vrijdag 28 april werd die op een persconferentie voorgesteld. Maar wat betekent nu zo’n nieuwe bouwcode?
 • Toekomstvisie Scheldeboorden Linkeroever en eerste definitief ontwerp Sint-Anneke Plage en omgeving

  In opdracht van stad Antwerpen werkte het ontwerpteam Bureau Bas Smets het masterplan voor de Scheldeboorden op Linkeroever af, en vertaalde het in een eerste schetsontwerp voor het hele gebied. Voor ‘Scheldeboorden-noord’, de omgeving van het Esmoreitpark, Sint-Anneke Plage en de jachthaven, werd daarbij al een definitief ontwerp voor de aanleg van de publieke ruimte opgemaakt. In de komende zomermaanden komt er een infotentoonstelling in het projectgebied om geïnteresseerden te informeren. Als alles vlot loopt starten de eerste werken in de zomer van 2024.
 • Ondanks aanhoudende geopolitieke en macro-economische uitdagingen blijven de vooruitzichten voor onze haven positief.

  De totale goederenoverslag van Port of Antwerp-Bruges bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 68,7 miljoen ton, een daling van 4,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is het gevolg van de nog steeds complexe geopolitieke en macro-economische context, die heeft geleid tot een daling van het containersegment en belangrijke verschuivingen in goederenstromen. Om hier als wereldhaven op in te kunnen blijven spelen, zet de haven samen met reeds aanwezige en nieuwe pioniers volop in op duurzame groei.
 • Stad koopt deel Ferrarisbos Wilrijk en beschermt zo bosgebied

  Stad Antwerpen koopt 3,5 hectare van het Ferrarisbos in Wilrijk over van logistiek bedrijf H.Essers en zal dit behouden als bosgebied. Daarnaast krijgt het bos ook een water- en klimaatregulerende functie. Het Ferrarisbos in Wilrijk, in totaal zo’n 5 hectare groot, heeft een hoge historische waarde. Het gebied is sinds de opmaak van de kaart van Ferraris, tussen 1771 en 1778, onafgebroken bebost geweest. Door die ouderdom is er een grote biodiversiteit aanwezig. Een deel van het Ferrarisbos, zo’n 3,5 hectare, maakte tot nu toe deel uit van de site van H.Essers in Wilrijk. Het logistiek bedrijf heeft sinds 2021 een overeenkomst met BOS+ om het bos niet verder in te zetten als bedrijventerrein. De stad koopt de percelen van H. Essers nu aan om ze zo te beschermen als bosgebied.
 • Schetsontwerp openbaar domein Arenawijk in Deurne-Zuid is klaar

  Het Antwerpse college heeft het schetsontwerp voor het openbaar domein in de Arenawijk in Deurne-Zuid goedgekeurd. De stad zal de wijk ontharden en vergroenen, en er een betere wateropvang en -opslag installeren. De Arenahal wordt terug het centrale element van de wijk, aan de voorzijde ervan komt een groot driehoekig plein voor sport, ontmoeting en activiteiten. Bewonersparkeren gaat maximaal ondergronds en voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte.
 • Kaailine maakt van wandelterras richting Noorderterras nieuwe groene verblijfsplek

  De ‘Kaailine’ krijgt zijn definitieve plek op het wandelterras tussen het Steenplein en het Noorderterras. Het wordt een nieuwe groene wandelstrook langs plantvakken met gevarieerd groen en geïntegreerde zitbanken. Het zicht op de Schelde en de Antwerpse rede blijft gevrijwaard. De Kaailine is een onderdeel van het centrale deel van de Scheldekaaien, het projectgebied tussen Noorderterras en Zuiderterras.