Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Annick De Ridder op 16 oktober 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen, Openbare Werken

Goed nieuws voor de bewoners van de Schoonbroekwijk in Ekeren. In het voorjaar van 2021 zal Vlaanderen de langverwachte geluidsschermen plaatsen aan de A12. "Dit is schitterend nieuws", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder. De plaatsing van de geluidsschermen aan de Ekerse …

Door Annick De Ridder op 9 oktober 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

De tweede fase van de projectdefinitie van Park Brialmont is goedgekeurd. Die omvat de deelzones van Wolvenberg en Brilschanspark. Eerder dit jaar werden natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg al opengesteld voor het publiek. In het najaar zal de stad een ontwerpteam aanstellen om het …

Door Annick De Ridder op 21 september 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen, Havens

De haven van Antwerpen zet een volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. ‘Certified Pick up’, een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers gaat vanaf 1 januari 2021 van start en vervangt het huidige systeem van pincodes. De nieuwe werkwijze …

Door Annick De Ridder op 16 september 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

Voor de locatie van de nieuwe stadscamping op Linkeroever is een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dat plan voorlopig vast te stellen. Na deze beslissing volgt het openbaar onderzoek. De bedoeling is om het plan definitief vast te stellen - en dus …

Door Annick De Ridder op 8 september 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

Het college keurde het definitief ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan de nieuwe New Yorkkaai Zuid en Tallinnstraat goed. De openbare ruimte langs het Kattendijkdok wordt er aangelegd als een aangename, groene en autovrije wandel- en verblijfsruimte met zicht op het water. Het …

Door Annick De Ridder op 8 september 2020, over deze onderwerpen: Antwerpen

Om te verzekeren dat Berendrecht en Zandvliet hun typerend landelijk karakter behouden, maakt de stad Antwerpen een plan op: het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorpsversterking. Het college keurde de eerste stap, de proces- en startnota, goed. Berendrecht en Zandvliet situeren zich in het …