Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid)

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid en tot intrekking van het decreet van 25 februari 2022 betreffende de Vervoersautoriteit

van Marino Keulen, Bert Maertens, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1662 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Rita Moors, Martine Fournier, Bert Maertens, Annick De Ridder, Marius Meremans en Maarten De Veuster
1560 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de invoering van een normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten betreft

van Annick De Ridder, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Vera Jans en Allessia Claes
1526 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag De Lijn - Inning boetes

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1084 (2022-2023)

Schriftelijke vraag De Lijn Antwerpen - E-bussen

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1081 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de coördinatie tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en Lantis

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters
2757 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 20 februari 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Imade Annouri
66 (2019-2020) nr. 17

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 20 februari 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Imade Annouri
66 (2019-2020) nr. 17

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 20 februari 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Imade Annouri
66 (2019-2020) nr. 17
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2