Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid)

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 14/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de regeling bij onbeschikbaarheid van interne digitale dossierbehandelingssystemen betreft

van Annick De Ridder, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Inez De Coninck
1778 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de uitvoering van de taken voor de project-MER-screening betreft

van Annick De Ridder, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Stijn De Roo en Wilfried Vandaele
1780 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid en tot intrekking van het decreet van 25 februari 2022 betreffende de Vervoersautoriteit

van Marino Keulen, Bert Maertens, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1662 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag E-trucks - Stand van zaken

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1390 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Aquathermie - Herziening Scheepvaartdecreet

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1383 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Doortrekking N171 - Stand van zaken (2)

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1318 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de financiering van de INEOS-investering in Antwerpen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Kurt Vanryckeghem en Annick De Ridder
1816 (2022-2023) nr. 1

Vraag om uitleg over de samenwerking tussen de verschillende diensten van de minister

van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
3163 (2022-2023)

Verslag over het voorstel van resolutie over een langetermijnvisie op Chinese inmenging in de Vlaamse economie

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Willem-Frederik Schiltz
312 (2019-2020) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2