Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de havenkapiteinsdienst

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert
1908 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van 'Slim Vlaanderen'

van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

van Karin Brouwers, Annick De Ridder, Marino Keulen, Bert Maertens, Dirk de Kort, Paul Van Miert en Lode Ceyssens
1805 (2018-2019) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Kruispunt Turnhoutsebaan-Gallifortlei Deurne - Aanleg voetgangersoversteekplaats

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
551 (2019-2020)

Schriftelijke vraag A13/E34 Deurne - Vernieuwing brug over Sterckshoflei

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
552 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Fietsostrade en fietsbruggen Ruggeveldlaan en Sterckshoflei Deurne - Stand van zaken

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
547 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de toenemende Chinese invloed op de Vlaamse havens

van Wim Verheyden aan minister Jan Jambon
1978 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de financiering van de Antwerpse premetro

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
1977 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de ongebruikte premetrotunnels in Antwerpen

van Hannes Anaf aan minister Lydia Peeters
2040 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2