Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Bert Maertens, Annick De Ridder, Martine Fournier, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem en Björn Anseeuw
1467 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

van Nadia Sminate, Peter Wouters, Bert Maertens, Annick De Ridder, Matthias Diependaele en Andries Gryffroy
1561 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Ludo Van Campenhout, Koen Daniëls, Dirk de Kort, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz en Annick De Ridder
1483 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 9 - woensdag 21 november 2018 15.58u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 7 - woensdag 7 november 2018 14.21u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 39 - woensdag 20 juni 2018 14.03u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over elektrische bussen bij De Lijn

van Karin Brouwers aan minister Ben Weyts
190 (2018-2019)

Verslag van de gedachtewisseling over de evaluatie van de dertien proefprojecten met vierkant groen

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Martine Fournier en Björn Rzoska
1782 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de evaluatie van de dertien proefprojecten met vierkant groen

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Martine Fournier en Björn Rzoska
1782 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2