Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de havenkapiteinsdienst

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert
1908 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van 'Slim Vlaanderen'

van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

van Karin Brouwers, Annick De Ridder, Marino Keulen, Bert Maertens, Dirk de Kort, Paul Van Miert en Lode Ceyssens
1805 (2018-2019) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Turnhoutsebaan-Galifortlei Deurne - Wegmarkeringen

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
735 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Park and Ride (P&R) Wommelgem - Tijdelijke maatregel en herinrichting

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
733 (2018-2019)

Schriftelijke vraag De Lijn - Controle zwartrijden - Bijstand aan controleurs

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
670 (2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 4 april 2019

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Wouter Vanbesien en Dirk de Kort
66 (2016-2017) nr. 6

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 4 april 2019

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Wouter Vanbesien en Dirk de Kort
66 (2016-2017) nr. 6

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 4 april 2019

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Wouter Vanbesien en Dirk de Kort
66 (2016-2017) nr. 6
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2