Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid)

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1156 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een efficiënte opschaling naar een slimme regio Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Rita Moors, Axel Ronse, Annick De Ridder en Allessia Claes
887 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Annick De Ridder, Martine Fournier, Marius Meremans en Karin Brouwers
1156 (2021-2022) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) - Omzetting project-MER-screening naar MER

van Annick De Ridder aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
863 (2021-2022)

Schriftelijke vraag De Lijn - Aanwervingsbeleid

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1339 (2021-2022)

Schriftelijke vraag DeWaterbus - Aanlegsteigers Van Cauwelaert en Droogdokkenpark (2)

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1301 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de hervatting van de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding

van Bart Claes aan minister Zuhal Demir
672 (2021-2022)

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst

van de Vlaamse Regering
1029 (2021-2022) nr. 1

Actualiteitsdebat over de Oosterweelwerken na het nieuwe arrest van de Raad van State

met Bart Claes, Jos D'Haese, Tinne Rombouts, Zuhal Demir, Lydia Peeters, Stijn De Roo, Jan Jambon, Mieke Schauvliege, Annick De Ridder, Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Hannes Anaf, Bruno Tobback, Björn Rzoska, Koen Daniëls, Bruno Tobback, Annick De Ridder, Tinne Rombouts, Lydia Peeters, Matthias Diependaele, Björn Rzoska, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Hannes Anaf, Bart Claes, Mieke Schauvliege, Jos D'Haese, Jan Jambon, Zuhal Demir en Stijn De Roo
8 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2