Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid)

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge

van Annick De Ridder, Orry Van de Wauwer, Mercedes Van Volcem, Imade Annouri, Annick Lambrecht en Maaike De Vreese
1102 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de optimalisatie van GAS 5

van Rita Moors, Bert Maertens, Marius Meremans, Annick De Ridder, Maarten De Veuster en Paul Van Miert
1182 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1156 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag (Semi-)geautomatiseerd varen - Overleg met buurlanden

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
990 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Zaterdagochtendshift logistieke havenbedrijven - Tarieven Liefkenshoektunnel

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
950 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Welvaartsfonds - Besteding middelen

van Annick De Ridder aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
319 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst

van de Vlaamse Regering
1029 (2021-2022) nr. 1

Actualiteitsdebat over de Oosterweelwerken na het nieuwe arrest van de Raad van State

met Bart Claes, Jos D'Haese, Tinne Rombouts, Zuhal Demir, Lydia Peeters, Stijn De Roo, Jan Jambon, Mieke Schauvliege, Annick De Ridder, Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Hannes Anaf, Bruno Tobback, Björn Rzoska, Koen Daniëls, Bruno Tobback, Annick De Ridder, Tinne Rombouts, Lydia Peeters, Matthias Diependaele, Björn Rzoska, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Hannes Anaf, Bart Claes, Mieke Schauvliege, Jos D'Haese, Jan Jambon, Zuhal Demir en Stijn De Roo
8 (2021-2022)

Verslag over het voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Bert Maertens en Martine Fournier
1102 (2021-2022) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2