Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid)

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over het openbaredienstcontract van De Lijn

van Marino Keulen, Bert Maertens, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
863 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een efficiënte opschaling naar een slimme regio Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Rita Moors, Axel Ronse, Annick De Ridder en Allessia Claes
887 (2020-2021) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021

van Philippe Muyters, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Arnout Coel, Koen Van den Heuvel, Sarah Smeyers en Annick De Ridder
812 (2020-2021) nr. 14

Recente vragen

Schriftelijke vraag Studie verkavelingsplicht - Stand van zaken

van Annick De Ridder aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
1148 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Heraanleg Scheldekaaien Antwerpen - Toekomstige investeringen

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1398 (2020-2021)

Schriftelijke vraag eHighway voor vrachtwagens - Onderzoek

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1320 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over het negatief advies omtrent de uitbreidingsplannen (Extra Containercapaciteit Antwerpen) van de Antwerpse haven

van Wim Verheyden aan minister Lydia Peeters
626 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de nood aan bijkomende containercapaciteit

van Mercedes Van Volcem aan minister Lydia Peeters
3368 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)' en de impact ervan op mens en natuur

van Bart Claes aan minister Zuhal Demir
2988 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2