Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Björn Anseeuw, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1467 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Annick De Ridder, Matthias Diependaele, Peter Wouters, Bert Maertens en Nadia Sminate
1561 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout
1483 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Terreinen rond treinstations - Eigendomsrecht (2)

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1234 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Renovatie opleidingsschip Themis II - Stand van zaken (2)

van Annick De Ridder aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
479 (2017-2018)

Schriftelijke vraag De Lijn - Intern boetesysteem (2)

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1276 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het ReTiBo-dossier van De Lijn (eerste voortgangsrapportage), het jaarverslag 2017 en de evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst in 2017

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Joris Vandenbroucke en Paul Van Miert
1673 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de achttien leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ring

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Annick De Ridder
1671 (2017-2018) nr. 1

Verslag van het verslagmoment over de Europese Ministerraden Transport van juni en december 2017

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Björn Rzoska
1449 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2