Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Björn Anseeuw, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1467 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Annick De Ridder, Matthias Diependaele, Peter Wouters, Bert Maertens en Nadia Sminate
1561 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout
1483 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de aangekondigde vierdaagse staking van de vakbonden bij De Lijn

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts
1930 (2017-2018)

Schriftelijke vraag De Lijn - Controle op zwartrijden (2)

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
842 (2017-2018)

Schriftelijke vraag De Lijn - Oudejaarsticket (2)

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
839 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over Antwerpen als filehoofdstad van België

van Yasmine Kherbache aan minister Ben Weyts
1979 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de traagheidsindex 2018 van Be-Mobile en het verder dichtslibben van ons wegennet

van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
1980 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het dalende bereik van De Lijn bij senioren en mensen met een lager inkomen

van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
1908 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2