Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid)

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Steven Coenegrachts, Annick De Ridder, Tinne Rombouts en Arnout Coel
1894 (2023-2024) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Annick De Ridder, Sofie Mertens, Maarten De Veuster, Paul Van Miert, Marius Meremans, Rita Moors, Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin, Koen Daniëls, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1870 (2023-2024) nr. 6

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 14/1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de regeling bij onbeschikbaarheid van interne digitale dossierbehandelingssystemen betreft

van Annick De Ridder, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Inez De Coninck
1778 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Rechtskader historisch passief vergunningen - Studie

van Annick De Ridder aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
178 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Transport gevaarlijke goederen - Verplichte veiligheidsadviseurs

van Annick De Ridder aan minister Jo Brouns (Vraag en antwoord)
113 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Transport gevaarlijke goederen - Verplichte veiligheidsadviseurs

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
373 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over het gebrek aan FAST-takeldiensten

van Sofie Mertens aan minister Lydia Peeters
227 (2023-2024)

Actuele vraag over het Vlaams Impulsprogramma Waterstof

van Maurits Vande Reyde aan minister Jo Brouns
47 (2023-2024)

Verslag van de gedachtewisseling over de financiering van de INEOS-investering in Antwerpen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Kurt Vanryckeghem en Annick De Ridder
1816 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2