Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Annick De Ridder, Matthias Diependaele, Peter Wouters, Bert Maertens en Nadia Sminate
1561 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout
1483 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

van Annick De Ridder, Karin Brouwers, Marino Keulen, Paul Van Miert, Dirk de Kort en Lies Jans
1493 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Dynamische verkeersborden - Informatieaanbod

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
666 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Geïntegreerde vervoersbewijzen en Mobility as a Service - Stand van zaken

van Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
673 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de positie van de diamantsector in Antwerpen

van Annick De Ridder aan minister Geert Bourgeois
1508 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het rapport 'Toestand van het wegennet: autosnelwegen 2017 en gewestwegen 2016' en de aanpak van de verkeersonveilige punten

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Joris Vandenbroucke
1563 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over reizigerstellingen bij De Lijn

van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
1688 (2017-2018)

Verslag van de gedachtewisseling over het ReTiBo-dossier van De Lijn

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Annick De Ridder en Karin Brouwers
1560 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2