Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid)

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de invoering van een normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten betreft

van Annick De Ridder, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Vera Jans en Allessia Claes
1526 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1156 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een efficiënte opschaling naar een slimme regio Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Maaike De Vreese, Rita Moors, Axel Ronse, Annick De Ridder en Allessia Claes
887 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de actie van milieuverenigingen tegen de vergunning voor de werken aan de nieuwe Scheldetunnel

van Annick De Ridder aan minister Zuhal Demir
259 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Loodswezen - Langetermijnplan

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
263 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Speciale Beschermingszone (SBZ) - Wisselwerking

van Annick De Ridder aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
169 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de invoering van een normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten betreft

namens Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed, verslag door Sarah Smeyers
1526 (2022-2023) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over het actieplan Gezond en Ethisch Sporten van Gymfed

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Philippe Muyters en Annick Lambrecht
1444 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het actieplan Gezond en Ethisch Sporten van Gymfed

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Philippe Muyters en Annick Lambrecht
1444 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2