Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit & Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid)
Senaat
  • Fractieleider N-VA 

Commissies

  • Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (lid)
  • Bijzondere commissie "Radicalisering" (lid)
  • Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie: afvaardiging Senaat (lid)
  • Parlementaire overlegcommissie: afvaardiging Senaat (lid)

 

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de havenkapiteinsdienst

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Sas van Rouveroij, Bert Maertens, Martine Fournier en Paul Van Miert
1908 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van 'Slim Vlaanderen'

van Andries Gryffroy, An Christiaens, Daniëlle Vanwesenbeeck, Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne en Annick De Ridder
1914 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

van Karin Brouwers, Annick De Ridder, Marino Keulen, Bert Maertens, Dirk de Kort, Paul Van Miert en Lode Ceyssens
1805 (2018-2019) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Fietsostrade en fietsbruggen Ruggeveldlaan en Sterckshoflei Deurne - Stand van zaken

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
547 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Hollands Complex Waaslandhaven - Aanpak verkeersproblematiek

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
512 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het afwerken van de premetro in Antwerpen

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters
1800 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 20 februari 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Imade Annouri
66 (2019-2020) nr. 2

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 20 februari 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Imade Annouri
66 (2019-2020) nr. 2

Verslag over het verslag van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid. 20 februari 2020

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Imade Annouri
66 (2019-2020) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2