Parlementair werk

Vlaams Parlement

Commissies 

  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid)
  • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid)

Indien u graag op de hoogte blijft over Annick De Ridder kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

van Marino Keulen, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Rita Moors, Martine Fournier, Bert Maertens, Annick De Ridder, Marius Meremans en Maarten De Veuster
1560 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de invoering van een normenkader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten betreft

van Annick De Ridder, Joke Schauvliege, Mercedes Van Volcem, Katja Verheyen, Vera Jans en Allessia Claes
1526 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid

van Marino Keulen, Bert Maertens, Jo Brouns, Annick De Ridder, Martine Fournier en Marius Meremans
1156 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het Sint-Annaveer in Antwerpen

van Annick De Ridder aan minister Lydia Peeters
1777 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Historisch passief - Eengemaakt vermoeden van vergunning

van Annick De Ridder aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
288 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

van Annick De Ridder aan minister Zuhal Demir
1249 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de leidingstraat als een van de transportmodi tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder tot in het Ruhrgebied

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Tinne Rombouts
1585 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de leidingstraat als een van de transportmodi tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder tot in het Ruhrgebied

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Tinne Rombouts
1585 (2022-2023) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de leidingstraat als een van de transportmodi tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder tot in het Ruhrgebied

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Tinne Rombouts
1585 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2