Digitale omwenteling

Slimme toepassingen, artificiële intelligentie of robots zijn geen uitzondering meer. Technologische evoluties kenmerken onze tijd en drukken hun stempel op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze beïnvloeden hoe we leven en werken. Hoe we ondernemen en innoveren. Hoe we onze vrije tijd invullen en met gezondheid omgaan. “De digitale omwenteling en de slimme inzet van technologie kunnen de levenskwaliteit in Vlaanderen verhogen, duurzame oplossingen bieden, nieuwe activiteiten realiseren, efficiënter bestuur en dienstverlening mogelijk maken en extra jobs creëren. Dit willen we optimaal benutten door beter samen te werken met burgers, ondernemingen, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid”, legt Andries Gryffroy uit.

Slim Vlaanderen

De indieners van de resolutie vragen aan de Vlaamse overheid om een versterkt ‘slim Vlaanderen’-beleid te voeren en Vlaanderen uit te bouwen tot een inclusieve, slimme en innovatieve regio. Een transitiemanager moet dit proces sturen met een gedragen langetermijnvisie met ambitieuze, concrete en meetbare doelstellingen en engagementen over alle beleidsdomeinen heen.

Open data

Slimme toepassingen starten met een verstandige omgang met data. Vandaag wordt een overvloed aan data verzameld, maar vaak gebeurt daar onvoldoende mee. Door data te standaardiseren en open te stellen via een performant portaal kunnen ondernemingen, ontwikkelaars en onderzoekscentra aan de slag om innovatieve oplossingen uit te werken. Daarvoor is een regelgevend kader nodig dat de privacy respecteert.

Slimme steden en gemeenten

“We willen evolueren naar een gebiedsdekkend Slim Vlaanderen bestaande uit slimme steden en gemeenten. Sommige steden vervullen een voortrekkersrol, maar tal van lokale besturen hinken achterop door het potentieel van technologische en digitale toepassingen onvoldoende tot niet te benutten. De Vlaamse overheid moet samen met de pioniers het pad effenen en de andere lokale besturen op maat sensibiliseren en stimuleren door te investeren in een stedelijk ‘living lab’ en een catalogus aan te bieden met beschikbare technologieën en oplossingen”, zeggen fractievoorzitter Matthias Diependaele en volksvertegenwoordiger Annick De Ridder.

Slimme economie

Vlaanderen moet een inclusief ecosysteem uitbouwen met plaats voor start-ups, scale-ups en alle ondernemingen en een ‘market place’ creëren waar leveranciers en lokale besturen elkaar kunnen vinden.

Slimme burgers

Tot slot zetten we de burger centraal. Het is belangrijk dat de digitale kloof verder wordt verkleind door de burger vertrouwd te maken met de ‘smart city’-toepassingen. Daarnaast zetten we in op een breed draagvlak voor wetenschap en technologie door een grotere transparantie bij het verzamelen.