“De zesde staatshervorming heeft de Senaat helaas niet afgeschaft maar hervormd. Zowel over het aantal commissies en de parlementaire vergoedingen als over andere voordelen hebben we nog zwaar moeten onderhandelen”, vertelt Annick De Ridder, die de N-VA-fractie in de Senaat voorzit. “Maar onze fractie is tevreden met het eindresultaat: het aantal commissies werd teruggebracht tot drie, er kwamen geen extra vergoedingen voor deelstaatsenatoren, en de vergoedingen voor extra bureautaken werden met liefst 75 procent verminderd. Ook in de computer-, kilometer-, post- en andere vergoedingen hebben we ijverig en terecht gesnoeid.”

Wat de inhoudelijke werking betreft, zal de nieuwe Senaat nog maar een beperkt aantal taken hebben. Naast de haar voorbehouden bevoegdheden in lijn met de artikels 77 en 78 van de Grondwet (Grondwetsherzieningen, bijzondere wetten, …), omvat dat takenpakket het opmaken van informatierapporten over de zogenaamde transversale thema’s. Dat zijn onderwerpen die duidelijke raakvlakken hebben met de verschillende bevoegdheidsniveaus. Zo werkt de Senaat momenteel aan aanbevelingen omtrent de gelijkheid van man en vrouw. Aanleiding is de twintigste verjaardag van de VN-Wereldconferentie over vrouwen, die in 1995 in Peking plaatsvond. “Een thema dat iedereen aanbelangt en duidelijk bevoegdheidsoverschrijdend is”, aldus De Ridder.

Liever afgeschaft

Uiteraard had de N-VA de Senaat liever afgeschaft gezien. “Maar zolang de instelling bestaat, zullen onze senatoren hun rol erin opnemen”, stelt Karl Vanlouwe, N-VA-deelstaatsenator en ondervoorzitter van de Senaat. Wel pleit de N-VA ervoor dat de Senaat geen dubbel werk gaat verrichten. De Senaat dient niet om zaken te behandelen die in andere parlementen al besproken worden, maar moet zich specialiseren in het opmaken van informatierapporten over onderwerpen die bevoegdheidsoverschrijdend zijn en een meerwaarde hebben. “Zo kan de Senaat aanbevelingen doen over de gelijkheid van mannen en vrouwen”, geeft Vanlouwe als voorbeeld. “Of over een snellere, efficiëntere omzetting van Europese Richtlijnen in wetteksten.”

Personeelshervorming

Door de hervorming van de Senaat dringt zich ook een hervorming van de personeelsomkadering op. Tot nu toe werd er een kader vastgelegd dat op het einde van deze legislatuur in voege moet zijn en werden er overstapmogelijkheden onderhandeld naar andere parlementen en aanverwante instellingen. “De N-VA zal mee haar schouders blijven zetten onder een correcte dialoog met het personeel en mee zoeken naar bijkomende oplossingen”, besluit N-VA-deelstaatsenator Lieve Maes.