Stad Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk aan

Door Annick De Ridder op 9 november 2022, over deze onderwerpen: Antwerpen, Openbare Werken

Stad Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk aan

Antwerpen koopt het resterende stuk (1,2 ha) van het Ferrarisbos in Wilrijk aan, waardoor dit historische bos kan behouden blijven als bosgebied. Hierdoor wordt toegankelijk groen bij gecreëerd. De creatie van een ecologische waterbuffer op eveneens aangekocht braakliggend terrein (0,9 ha) levert een belangrijke bijdrage aan een robuuste waterhuishouding in industriegebied Ter Beke in Wilrijk. Eerder kocht de stad al het eerste stuk van 3,5 hectare van het bos aan.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: "Ondanks moeilijke budgettaire tijden redden we met de aanschaf van deze gronden het historische Ferrarisbos. We creëren hierdoor ook toegankelijk groen bij én leveren met de creatie van een ecologische waterbuffer een slimme bijdrage aan de ‘waterhuishouding’ in een gebied dat daaraan echt nood heeft. Zo past de aanschaf van dit gebied dat oorspronkelijk als industrieterrein was ingekleurd mooi in de vergroening en verblauwing die we deze legislatuur bij elk stadsontwikkelingsproject nastreven."

Toekomst historisch Ferrarisbos gewaarborgd

Eerder dit jaar kocht Antwerpen al een deel van het Ferrarisbos over van het transportbedrijf H. Essers. Het andere deel, dat in eigendom is van ING België, wordt nu ook aangekocht door de stad. De aankoop van het Ferrarisbos zorgt ervoor dat ongeveer 5 hectare bos nu definitief beschermd is en toegankelijk zal zijn voor iedereen.

Robuuste waterhuishouding

De aankoop van het Ferrarisbos in combinatie met de aanschaf van een braakliggend terrein ernaast zorgt ervoor dat de stad een ecologische verbinding met infiltratiebufferbekken kan creëren tussen het Ferrarisbos en het westelijk gelegen kasteeldomein Klaverblad.

Het in opmaak zijnde RUP Ter Beke Zuid wil de nodige groene verbindingen faciliteren en het bos beschermen. Het projectgebied werd daarom verruimd in noordelijke richting.

Het industriegebied Ter Beke in Wilrijk is een verhard gebied met een beperkt volume aan waterbuffering. Dat zorgt bij hevige regen regelmatig voor wateroverlast. De creatie van een ecologische waterbuffer – in samenwerking met de experts van water-link en Aquafin - past in de realisatie van een robuuste waterhuishouding voor dit gebied.

Al deze ingrepen zorgen ervoor dat Ter Beke een aantrekkelijk bedrijventerrein blijft en tegelijkertijd toekomstbestendig wordt, waarbij het aanwezige kostbare groen behouden blijft.

 

Annick De Ridder

Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is