Tonnageverhoging moet concurrentienadeel zero-emissietrucks wegwerken - Artikel FLOWS

Door Annick De Ridder op 21 december 2023, over deze onderwerpen: Antwerpen, Economie, Havens, Mobiliteit

Vlaanderen werkt aan een oplossing voor het verlies aan laadcapaciteit voor zero-emissietrucks door het gewicht van de batterij. Dat vernam havenschepen Annick De Ridder van mobiliteitsminister Lydia Peeters. Er wordt gewerkt aan een herziening van de maximaal toegelaten massa.

“Er bestaat een anomalie in de wetgeving die zero-emissievrachtwagens benadeelt ten opzichte van hun tegenhangers aangedreven op diesel. De batterij van een zero-emissievrachtwagen kan oplopen tot 2 ton. Een gewicht dat zij minder kunnen vervoeren dan hun tegenhangers. Dat komt door de regelgeving rond de maximale toegelaten massa. Verschillende logistieke bedrijven – een belangrijk onderdeel van onze haven – wezen ons daarop”, schetst volksvertegenwoordiger en Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) de problematiek.

Verhoging van 2 ton

Via een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) vernam De Ridder dat er wordt gewerkt aan een oplossing. “Bij een eerste aanpassing aan de wetgeving voor voertuigcombinaties met een MTM (maximaal toegelaten massa, red.) werd al een onderscheid gemaakt tussen klassiek aangedreven voertuigcombinaties en hun emissievrije tegenhangers”, aldus Peeters. “Er wordt gewerkt aan een volledige herziening van het KB technische eisen artikel 32bis op het vlak van massa’s van voertuigen. In die algemene herziening worden voor alle emissievrije voertuigen en voertuigcombinaties waar mogelijk, een verhoging van maximaal 2 ton gepland, waardoor de meeste 5-assige emissievrije combinaties een MTM krijgen tot 46 ton (in plaats van 44 ton, red.).”

Peeters geeft ook een zicht op de timing. “De administratie werkt aan een voorstel voor een aanpassing van de wetgeving. In die herziening verhogen we de MTM van 5-assige emissievrije voertuigcombinaties met 2 ton. Dat voorstel wordt besproken op een stakeholdersoverleg met de belanghebbende sectoren. In 2024 wordt het voorstel voorgelegd aan de Vlaamse regering met het oog op een eerste principiële goedkeuring.”

"We zijn blij dat de Vlaamse regering werkt aan een oplossing. Zo werken we een mogelijk concurrentieel nadeel met de ons omringende landen weg"

De Ridder toont zich tevreden met het antwoord. “We zijn blij dat de Vlaamse regering werkt aan een oplossing. Zo werken we een mogelijk concurrentieel nadeel met de ons omringende landen weg. Onze bedrijven investeren in innovatie en duurzaamheid en dragen zo bij aan onze Vlaamse welvaart. Dat verdient dan ook de nodige ruggensteun.”

Al is de maximaal toegelaten massa niet het enige struikelblok in het vraagstuk bij de mogelijke investering in zero-emissievervoer. Zo raakte eerder deze week nog bekend dat vanaf 2024 de Vlaamse subsidies voor een investering in zero-emissievrachtwagens worden teruggeschroefd.


Read more: https://www.flows.be/transport/2023/12/tonnageverhoging-moet-concurrenti...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is