Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Annick De Ridder op 23 februari 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Een Antwerpse rijschool maakte zich vermoedelijk schuldig aan fraude met rijschoolattesten. Dit bleek uit een schriftelijk vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder aan Vlaams minister Ben Weyts. De rijschool zou tegen betaling rijschoolattesten uitreiken aan personen die daarvoor …

Door Annick De Ridder op 10 februari 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit

De aanbesteding voor de supercomputer, die de verkeerslichten in Antwerpen beter op elkaar moet afstemmen, is afgerond. Tegen 2021 moeten nagenoeg alle verkeerslichten in en rond Antwerpen erop aangesloten zijn.  “De aanbesteding is een belangrijke stap”,  aldus Annick De Ridder. “Een betere …

Door Annick De Ridder op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

De Vlaamse regering heeft een intendant aangesteld voor de overkapping van de Antwerpse ring. Alexander D'Hooghe, hoogleraar ruimtelijke ordening aan de Amerikaanse universiteit MIT, krijgt met zijn team twee jaar de tijd om de overkapping te onderzoeken. “De aanstelling van de intendant is …

Door Annick De Ridder op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare Werken

Op 16 en 17 december vonden de plenaire begrotingsbesprekingen plaats in het Vlaams Parlement. Daarin worden de cijfers en de begroting voor 2016 besproken, een belangrijk ogenblik van parlementaire controle. Hieronder vindt u mijn tussenkomst over het onderdeel Mobiliteit & Openbare Werken.   …

Door Annick De Ridder op 30 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare Werken

Om de files in en rond Antwerpen aan te pakken formuleerde de Vlaamse regering enkele 'quick wins'. Zo werd bijvoorbeeld de rijbaanindeling op de R1 aangepast ter hoogte van Antwerpen-Zuid. Er werd een extra afslagstrook richting Brussel voorzien, zodat het aantal rijstroken beter …

Door Annick De Ridder op 7 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Half september raakte bekend dat Volkswagen de uitstoottesten van haar wagens vervalste. Gevolgen voor de Oosterweelverbinding zijn er gelukkig niet. Vlaams Parlementslid Annick De Ridder: “De Oosterweelstudies baseren zich uiteraard niet op de folder van Volkswagen. Voor de rapporten over …