De wegcode laat hulpdiensten die hun sirene en zwaailicht aanzetten vandaag al toe om door het rood te rijden. “Ze moeten wel eerst stoppen en zich ervan vergewissen dat ze geen andere weggebruikers in gevaar brengen”, legt De Ridder uit. “Maar in de praktijk kunnen hulpdiensten soms niet verder rijden aan een rood verkeerslicht, meestal omdat de andere weggebruikers niet goed weten hoe ze moeten reageren en het kruispunt met hun voertuig blokkeren. Ze durven niet verder te rijden en bij druk verkeer kunnen ze het soms ook gewoon niet. Dit systeem maakt komaf met dat alles.”

Betere doorstroming aan kruispunten

De Vlaamse Regering zet al enorm in op een betere doorstroming van het verkeer aan kruispunten. Zo verdubbelden de middelen van het doorstroomfonds tot maar liefst 32 miljoen euro per jaar. Daarmee worden infrastructurele ingrepen uitgevoerd en verkeerslichten slimmer gemaakt. “Prioritair geven we daarmee vooral voorrang aan het openbaar vervoer”, aldus minister Weyts. “Maar ook fietser, automobilist en voetganger kunnen zo van beter afgestemde groentijden genieten.” En in de toekomst zouden dus ook hulpdiensten altijd een groen verkeerslicht kunnen krijgen. “Omdat elke seconde telt bij een interventie, is het nuttig om kruispunten automatisch op een groen licht te laten springen. Dit kan levens redden”, besluit De Ridder.